LÄS OCKSÅ: Här finns det plats för barn”Mer pengar i år”

Ulla Berglund forskar vid Sveriges lantbruksuniversitet och har länge studerat barns utemiljöer. Hon har bland annat tagit fram barnkartor som ska underlätta planering och förvaltning av utemiljöer. Helt enkelt för att barn använder den på ett helt annat sätt än vuxna.

Parklek är enligt henne en resurs på väg bort men som fungerar som viktig mötesplats för barn, föräldrar och förskolor. Flera förskolor, och även skolor, saknar i dag gårdar i tätbebyggda områden. Utsläppsgård på förskolor i storstäder har blivit ett begrepp.

I dag bygger man ofta utan gård för barn. Eller sätter dit en symbolisk sandlåda. Så hänvisar man till att barnen kan gå till parken, som samtidigt rustas ned.

Parklekens praktiska funktion är att det finns toalett, man kan skölja av leriga händer, plåstra om ett blödande knä och gå in vid dåligt väder.

Personal på plats innebär trygghet. Särskilt i fattigare områden där tryggheten inte är så stor. Och det finns också vuxna som håller koll på grejer som man inte alltid har hemma: kärror, cyklar och pulkor.

Den medvetna medelklassföräldern har en tendens att fnysa åt lekparker. Det är bättre att vara ute i skogen med barnen, än bland gyttriga plastleksaker och prefabutrustning. Men barn behöver prylar, slår Ulla Berglund fast.

Visst är det toppen med natur och det är ju trevligt att vända på stenar, plocka kottar och titta på djur. Men lekutrustning är också viktigt för barn. Få ställer i dag krav på utemiljöer för barn.

Först och främst måste man ha någonstans att bo. Sedan vänjer man sig vid sämre utbud och lägre kvalitet. Det kan bli protester när det byggs, men många möten sker på kvällstid vilket är en svår tid för småbarnsföräldrar. Då hörs andra grupper.

LÄS OCKSÅ:

Det offentliga rummet del 1: Staden som vill byta klass

Det offentliga rummet del 2: Allmän plats – för inbjudna

Det offentliga rummet del 3: Mot ett kyligare samhälle

Det offentliga rummet del 4: Är biblioteket en farlig plats?

Det offentliga rummet del 5: Ett kreativt vardagsrum i city