STOCKHOLM 20151221 Martin Linder, fˆrbundsordfˆrande Unionen, n‰r fackfˆrbunden IF Metall, Sveriges Ingenjˆrer och Unionen ˆverl‰mnar sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Martin Linder. Foto: Jessica Gow/TT

Svensk Handel utför den hittills hårdaste attacken mot las i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill skrota nuvarande turordningsregler och kunna undanta 30 procent av personalen vid uppsägningar. – Kravet är oerhört långtgående och aggressivt, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Svensk Handel motiverar sitt mycket långtgående krav med att arbetsgivarna måste kunna bemanna med rätt kompetens. Därför kräver de en lösning där parterna avtalar bort turordningsreglerna ”sist in, först” ut i las.

Om nedskärningar i en butik eller handelsföretag är nödvändiga vill arbetsgivarna först förhandla med facket om vilka som ska säga upp. Om parterna inte kommer överens om en avtalad turordning ska arbetsgivarna har rätt att undanta 30 procent av personalen innan ”regeln sist, in först” ut börjar användas, enligt Martin Linder.

Inom Unionen har Svensk Handels utspel väckt både förvåning och rört upp känslorna.

– Kravet är så långtgående att man nog måste betrakta det som en provokation när det läggs fram i en avtalsrörelse, säger Martin Linder.

– Våra medlemmar är helt oförstående till detta och flera andra krav. När vi beskriver de avtalskrav vi får på denna och andra sektorer ligger de väldigt långt ifrån den verklighet som medlemmarna har.

– De ser inte att arbetsgivarnas krav skulle vara relevanta eller ens befogade. Detta är ett sådant exempel.

På Svensk Handel vill ingen låta sig intervjuas i frågan och man har inte publicerat kravet på sin hemsida.

– Vi kommenterar inte pågående förhandlingar i media, säger Markus Friberg, presschef.

I LO-förbundet Handels konstaterar man att kravet inte förts fram mot deras grupper. Per Bardh, avtalssekreterare, tror det har att göra med de samtal om las som Handels och IF Metall fört med arbetsgivarna.

– De är pausade under avtalsrörelsen, säger Per Bardh.

Svensk Handels krav om avtalade förändringar av uppsägningsreglerna i las är det hittills tuffaste i avtalsrörelsen. Tidigare har tjänsteföretagen i Almega fört fram krav om att få undanta 20 procent av personalen vid uppsägningar.

Almegas resonemang bygger på att företag med högst tio anställda får undanta 2 personer. Arbetsgivarna vill kunna undanta samma andel även på större arbetsplatser. På företag med 100 anställda ska 20 kunna undantas, med 1 000 anställda 200 och så vidare.

Svensk Handel har höjt ribban till 30 procent i sitt utspel.