Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tre personer i Norge, däribland minst en gravid kvinna, har testats positivt för zikaviruset, enligt den norska folkhälsomyndigheten, Folkehelseinstituttet. Totalt har 50 prover analyserats sedan mödravården i Norge började erbjuda zikatester i februari.

Överläkare Jørgen Bjørnholt vid Folkehelseinstituttet vill inte säga om det är en eller flera gravida bland de tre.

Zikaviruset misstänks kunna orsaka allvarliga fosterskador, bland annat så kallad mikrocefali (onormalt liten hjärna).

Folkehelseinstituttet avråder gravida kvinnor från att resa till områden som drabbats av zikaviruset.

”Detta är en precisering av de råd vi har gett tidigare och ligger i linje med WHO:s senaste råd”, skriver myndigheten på sin webbplats.

TT