Foto: Per Larsson

Handels ordförande Susanna Gideonsson. Foto: Per Larsson

Handels vill begränsa användningen av deltidsanställningar i Coops butiker, där anställda i många fall har tvingats gå ner från heltid till deltid.

Trygga jobb är en central del i de avtalskrav som Handels har lämnat över till Arbetsgivareföreningen KFO, där Coop ingår. Facket vill att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala.

Kooperationens butiker och stormarknader befinner sig mycket långt från det idealet. Enligt Handels har de satt i system att skära ner personalens anställningsgrad, för att få mer flexibel arbetskraft – så kallad hyvling.

I höstas stämde facket Coop i Arbetsdomstolen sedan omkring 80 anställda på Coop Forum-butikerna i Jönköping och Örebro tvingats gå ner i arbetstid. Handels linje är att om det inte finns tillräckligt med arbete ska de sist anställda sägas upp på grund av arbetsbrist, medan övriga får behålla sina tjänster.

– Vi känner ett mycket starkt tryck från medlemmarna i den här frågan, säger Linda Palmetzhofer, andre vice ordförande i Handels. Även privata arbetsgivare tvingar anställda att gå ner i arbetstid.

Handels och KFO har diskuterat möjligheterna till fler heltidsanställningar i en gemensam arbetsgrupp. På samma sätt har heltidsfrågan diskuterats mellan Handels och Svensk Handel. Officiellt är arbetsgivarorganisationerna positiva till att skapa fler heltider – men medlemsföretagen agerar alltså annorlunda.

Vad gäller löneökningar är fackets krav det samma som inom den privata detaljhandeln: 750 kronor mer i månaden för alla heltidsanställda. Också avtalens lägsta löner ska höjas med 750 kronor, anser Handels.

Handels och KFO har tre avtal (ett för butiker, ett för stormarknader och ett för lager) som sammanlagt berör 16 000 anställda. Avtalen är mycket lika dem mellan Handels och Svensk Handel, som organiserar arbetsgivarna inom den privata detaljhandeln. Och i KFO:s avtalskrav ingår att samma lägsta löner ska gälla som i Svensk Handels detaljhandelsavtal. Också kravet på ökade förutsättningar att bestämma lönerna lokalt är i linje med de privata arbetsgivarnas yrkanden.