Vi har gjort en stor översyn av hemtjänsten med utgångspunkten att bra villkor för personalen är bra för de äldre, skriver Clara Lindblom. På bilden: Agneta Lönnberg från hemtjänsten i Hudddinge gör hembesök hos Birgit Fischer, från ett reportage i Arbetet 2010.  Foto: Janerik Henriksson

Vi har gjort en stor översyn av hemtjänsten med utgångspunkten att bra villkor för personalen är bra för de äldre, skriver Clara Lindblom. På bilden: Agneta Lönnberg
från hemtjänsten i Hudddinge gör hembesök hos Birgit Fischer, från ett reportage i Arbetet 2010.  Foto: Janerik Henriksson

ARBETET DEBATT. Arbetslivet blir inte jämställt utan riktade satsningar. För en feministisk styrande majoritet i Stockholm är det en självklarhet att sätta kvinnorna i fokus i personal­politiken, skriver äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom (V).

Ett jämställt arbetsliv är en förutsättning för ett jämställt liv. Att ha en bra lön, rimliga arbetstider och goda arbetsvillkor är avgörande för att inte bli ekonomiskt beroende av en annan person. Det här är feministiska frågor som ibland hamnar i skymundan, samtidigt som de är centrala i arbetet för ett jämställt samhälle.

I Stockholm arbetar vi systematiskt, på område efter område, för att komma tillrätta med ojämlikheter mellan könen. Vi är en feministisk majoritet som har den gemensamma övertygelsen att en väl fungerande och utbyggd välfärd är a och o för att kvinnor ska ha samma levnadsvillkor som män.

Vi i kommunerna är arbetsgivare för några av de kvinnodominerade yrken som ligger efter lönemässigt och vi har ett stort ansvar i att verka för mer jämställda löner. Därför har vi gjort en riktad lönesatsning på 70 miljoner kronor till kommunens kvinnodominerade välfärdsyrken. Det är en satsning som höjt lönerna för de lägst betalda i staden, där fyra av fem är kvinnor. Syftet har också varit att höja statusen på de här yrkena.

Lika viktigt för inkomsten som lönenivån är antalet arbetade timmar. Det ofrivilliga deltidsarbetet är en kvinnofälla där alltför många hamnar. Därför har vi har slagit fast att rätten till heltid ska gälla för kommunens anställda. Det är en reform som har stor betydelse för den enskilda. Den som går från deltid till heltidsarbete förbättrar sin ekonomiska situation avsevärt och möjligheten att vara självförsörjande underlättas.

Under 2015 fick hundratals personer med ofrivillig deltid möjlighet att börja arbeta heltid och fler står på tur. I Stockholms stad har vi även beslutat att fasa ut användningen av allmän visstidsanställning. Det är i grunden är en osäker anställningsform som ofta missbrukas och i väntan på att regeringen ska ta itu med frågan väljer Stockholms stad att gå före.

Fortbildning och kompetensutveckling är viktigt för att kunna utvecklas i sitt arbete. Därför satsar vi nu 200 miljoner kronor i en kompetensfond så att personal inom bland annat äldreomsorg, socialtjänst och förskola får möjlighet till grund- och vidareutbildning på betald arbetstid och med vikarietäckning. Att erbjuda möjligheten att vidareutbilda sig, till exempel från vårdbiträde till undersköterska, är ett sätt att höja statusen på välfärdsyrkena samtidigt som personalförsörjningen säkras. Det är en vinst för både personalen och för kommunen som arbetsgivare.

Löner och anställningsformer för kvinnor måste förbättras men situationen på jobbet får inte glömmas bort. Vi vet att de kvinnodominerade välfärdsjobben är tunga och arbetsvillkoren är i många fall under all kritik. Tydliga exempel finns inom hemtjänsten. I hemtjänsten har minutstyrning och kontroll med pressade scheman gjort att personalen inte bara haft för lite utrymme för att använda sina yrkeskunskaper utan dessutom haft svårt att hitta tid för att äta lunch eller gå på toaletten.

Det är en oacceptabel arbetsmiljö som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Vi har därför gjort en stor översyn av hemtjänsten med utgångspunkten att bra villkor för personalen är bra för de äldre. Resultatet av det arbetet kommer att presenteras i mars och det är stora förändringar som väntar i personalens roll och inflytande.

Vi vet att arbetslivet inte är jämställt. Löner och villkor skiljer sig mellan kvinnor och män. Det kommer inte att försvinna av sig själv utan riktade satsningar behövs för att åstadkomma förändring. För en feministisk styrande majoritet i Stockholm är det en självklarhet att sätta kvinnorna i fokus i personalpolitiken. Det här är några av de saker vi har gjort hittills. Nu fortsätter arbetet för ett rättvist arbetsliv.

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd (V) i Stockholm