Foto: Nina Varumo/TT

Anställningstryggheten har luckrats upp.  Och personalen som arbetar inom vård och omsorg har blivit sjuka. Det slår Kommunal fast i en ny rapport, och kräver att anställningsformen allmän visstid avskaffas.

”Avskaffa anställningsformen allmän visstid, det ska alltid finnas ett objektivt skäl till att tidsbegränsa en anställning”, var ett av kraven som fackförbundet Kommunal presenterade vid ett seminarium i samband med med utgivningen av rapporten Flexibilitetens pris.

Enligt Elinor Odeberg, utredare på Kommunal och författare till rapporten, har det skett en kraftig omställning på arbetsmarknaden de senaste trettio åren. En förändring som lett till försämrade villkor för både fast, och visstidsanställd personal inom vård och omsorg och försvagat anställningstryggheten.

– Omställningen började i samband med nittiotalskrisen som bidrog till drastiskt minskade resurser i välfärden. Mellan 1990-1997 hade nästan var femte anställd inom vård och omsorg försvunnit, säger Elinor Odeberg.

Den här perioden brukar beskrivas som början på den nya styrningen av välfärden, kallad New Public Managment (NPM). NPM innebar att offentliga verksamheter började styras mer som kostnadseffektiva företag, och privatiseringen tog sin början.

– 1990 jobbade 5 procent inom privat vård och omsorg, år 2000 hade antalet ökat till 25 procent, säger Elinor Odeberg.

2007 infördes anställningsformen allmän visstid, och 2015 arbetade sammanlagt 147 700 visstidsanställda i vård- och omsorgsbranschen. Den största ökningen skedde mellan 2009 och 2015 då antalet tidsbegränsat anställda ökade med 26 000 personer. Resultaten i rapporten visar att anställningstryggheten är betydligt sämre inom privat vård och omsorg.

– Dessutom leder visstidsanställningarna till utbrändhet. Och det drabbar både vikarier, som lever med stressen kopplat till de osäkra villkoren, och de fast anställda som ofta måste fungera som handledare och ta ett tyngre ansvar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

För att skapa en tryggare arbetsmarknad vill Kommunal se flera stora förändringar. Bland annat vill de föra in krav på personalövertagande, med bibehållna villkor, vid nya upphandlingar. Att personer som arbetat hos en arbetsgivare i två år, oavsett anställningsform, ska erbjudas en fast tjänst.

Att Sveriges kommuner och landsting ska sätta som mål att ingen yrkeskategori inom vård, skola eller omsorg får ha mer än 10 procent tidsbegränsat anställda. Införa vikariepool som standard i kommun och landsting.

Och slutligen: företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln till tillsvidareanställning i Las ska räknas utifrån hur länge en person arbetat inom en offentligt finansierad verksamhet.

– Det här är en nedåtgående spiral vi måste sätta stopp för. För att öka anställningstryggheten krävs politisk handlingskraft, säger Lenita Granlund.

LÄS OCKSÅ:

Ledare: Arbetare betalar högsta priset för otryggheten