IMG_0346

Under torsdagen släppte Kommunal rapporten ”Flexibilitetens Pris”. I den står att läsa att de tidsbegränsade anställningarna i välfärden ökat de senaste sex åren, på bekostnad av tillsvidareanställningarna. Detta i takt med att privatiseringarna och avregleringarna ökat i skala.

När de osäkra anställningarna ökar får det inte bara effekter för den enskilde arbetaren, det påverkar arbetsmiljön och kvaliteten i hela välfärdssystemet. De som är tillsvidareanställda får lägga allt större del av sin arbetstid på att handleda och introducera ny personal.

Många timvikarier vaknar tidigt varje morgon, med mobilen vid huvudkudden, i väntan på sms:et som bekräftar om det blir något jobb idag eller inte.

Fler måste erbjudas tillsvidareanställning, och anställningsformen allmän visstid måste avskaffas, det är två slutsatser Kommunal drar. Och det är två väldigt konkreta och effektiva politiska åtgärder.

På den socialdemokratiska kongressen 2015 förhandlade partiledningen med ombuden om ett förslag om att helt skrota allmän visstid som anställningsform.

Partiledningen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson stretade emot, det fanns ju ingen riksdagsmajoritet för att avskaffa allmän visstid.

Arbetsmarknadsministern, och hela regeringen, borde läsa Kommunals rapport med stor oro. Den beskriver hur den otrygga arbetsmarknaden också urholkar välfärden.

De osäkra anställningsformerna göder otrygghet. Och just den otryggheten gör att en stor del av de som arbetar i välfärden väljer att lämna sina yrken efter bara några år. Så kan vi faktiskt inte ha det.