Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Styrelserna i fyra av finska LO:s industriförbund har godkänt ett avsiktsavtal för att bilda ett gemensamt fackförbund.

Metallarbetarförbundet, Pappersförbundet, Träfacket och industrifacket TEAM med sammanlagt 270 000 medlemmar kan gå samman under senhösten år 2017. Blir sammanslagningen verklighet bildas Finlands största fackförbund.

Enligt avtalet skulle det nya förbundets första kongress hållas i november-december 2017. Den nya gemensamma arbetslöshetskassan kan börja sin verksamhet i början av 2018.

Med ett nytt stort industrifackförbund vill förbuden bland annat få större tyngd i avtalsförhandlingarna och öka det fackliga inflytandet över samhällsutvecklingen, skriver finska Metall på sin hemsida.

Det slutgiltiga beslutet ska enligt planerna fattas nästa vår. I Sverige har två fackförbund, Seko och Fastighets inlett diskussioner om ett eventuellt samgående.

Anders Lignell