Nystartsjobb

Antal i januari 2016: 44 212

Målgrupp: Nyanlända och långvarigt arbetslösa.

Subvention: Upp till 13 825 kronor per månad. Det motsvarar 63 procent av en lön på 22 000 kronor i månaden (högre lön än så ger inte ytterligare subvention).

Varaktighet: Nyanlända: första tre åren från det personen fått uppehållstillstånd. Arbetslösa: normalt lika länge som den anställde varit arbetslös, men högst fem år (max tio år för personer som fyllt 56 år).

Instegsjobb

Antal i januari 2016: 4 021

Målgrupp: Nyanlända som haft uppehållstillstånd i högst 36 månader, och läser svenska för invandrare vid sidan av jobbet.

Subvention: 80 procent av lönekostnaden, det vill säga brutto-lön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Dock högst 800 kronor per dag. Dessutom 50 kronor per dag för handledning på arbetsplatsen de första tre månaderna. Totalt kan subventionen per månad bli 17 000 – 18 000 kronor, snittkostnaden för staten beräknas till 14 900 kronor per månad i Arbetsförmedlingens prognos för 2016.

Varaktighet: Högst 24 månader.

Anställningsstöd

Antal i januari 2016: 4 972

Målgrupp: Arbetslösa som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader.

Subvention: 85 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter, dock högst 890 kronor per dag för en anställning på heltid. Dessutom 50 kronor per dag för handledning på arbetsplatsen de första tre månaderna. Totalt kan subventionen per månad bli omkring 19 000 kronor, statens snittkostnad beräknas till 17 900 kronor under 2016.

Varaktighet: Högst ett år.

Förstärkt anställningsstöd

Antal i januari 2016: 4 054

Målgrupp: Personer i fas 3 (som är på väg att avvecklas).

Subvention: Liknar anställnings-stöd (se intill), men har mer handledarstöd.

Varaktighet: Ett år, med möjlighet till ytterligare en stödperiod.

Lönebidrag

Antal i januari 2016: 29 272

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning.

Subvention: Hur stor subventionen blir bestämmer arbetsförmedlingen utifrån hur mycket den anställdes arbetsförmåga är nedsatt. Arbetsgivaren kan få bidrag för lönekostnad upp till 16 700 kronor per månad vid heltidsarbete. I snitt väntas subventionen bli 11 700 kronor i månaden 2016.

Varaktighet: Högst fyra år.

Trygghetsanställning

Antal i januari 2016: 34 693

Målgrupp: Arbetslösa med funktionsnedsättning. Anställningen ska vara anpassad efter den anställdes förutsättningar.

Subvention: Hur stor subventionen blir bestämmer arbetsförmedlingen utifrån hur mycket den anställdes arbetsförmåga är nedsatt. Arbetsgivaren kan få bidrag för lönekostnad upp till 16 700 kronor per månad vid heltidsarbete. I snitt väntas subventionen bli 13 200 kronor i månaden.

Varaktighet: Högst fyra år.

Extratjänster 

– inom sjukvård, skola, äldreomsorg, barnomsorg och andra offentligt finansierade verksamheter:

Antal i januari 2016: 88

Målgrupp: Arbetslösa som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin sedan 450 dagar.

Subvention: 100 procent av lönekostnaden för en anställning motsvarande 75 procent av heltid, dock högst 990 kronor per dag. Till det kommer 115 kronor per dag för handledning på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen beräknar sin snittkostnad till 22 500 kronor per månad 2016.

Yrkesintroduktionsanställning

Antal i januari 2016: 872

Målgrupp: Arbetslösa ungdomar mellan 15 och 24 år. Samtidigt som de arbetar ska de lära sig ett yrke – minst 15 procent av anställningen ska bestå av handledning eller utbildning.

Subvention: Ersättningen mot-svarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Den betalas inte för den del av anställningen som är utbildning. Dessutom ersättning för handledning med 115 kronor per dag.

Varaktighet: Minst sex månader, högst tolv månader.

LÄS OCKSÅ:

Redan rea på 150 000 jobb

Så vill Allianspartierna sänka lönerna

Regeringen förbereder sänkta lägstlöner

Räkneexempel: Borgerliga låglönejobb dyrare