STOCKHOLM 20130530 Fˆretaget Food Tours Sthlm leder matvandringen "Sˆders b‰sta mat". I kˆket p den indiska restaurangen Shanti. Foto: Henrik Montgomery / kod 10060 / Scanpix

Foto: Henrik Montgomery/TT

De borgerliga partiernas låglönejobb är dyrare för arbetsgivarna än en anställning med stöd från Arbetsförmedlingen.

Här ser du arbetsgivarens kostnad för de startjobb som Liberalerna föreslår och kostnaden för ett par anställningar med statligt stöd. Liberalernas startjobb är det hittills mest konkreta förslaget till låglöneanställning. Lönespannet anges till 14 000 – 16 000 kronor i månaden och arbetsgivaren betalar varken arbetsgivaravgifter eller kollektivavtalade försäkringar.

Förutsättningar: Arbetsgivaren, en krögare, anställer en kock på en tidsbegränsad anställning under ett år. Hon eller han bor i Hässelby i Stockholm (skattetabell 30), har fått uppehållstillstånd i Sverige för ett drygt år sedan och har sedan varit arbetslös i ett år.

I startjobbet är lönen 15 000 kronor före skatt.

I nystartsjobbet och instegsjobbet är lönen högre: 20 200, vilket är ingångslönen i Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal. Dessutom betalar arbetsgivaren 758 kronor i månaden för den anställdes avtalspension och försäkringar som ger kompletterande ersättning vid arbetsskada, sjukdom, föräldraledighet och dödsfall.

Startjobb:
• Arbetsgivarens kostnad per månad: 15 000 kronor.
• Den anställdes inkomst efter skatt: 12 298 kronor.
• Kocken omfattas inte av försäkringar och tjänar inte in avtalspension.

Nystartsjobb:
• Krögarens kostnad: 14 611 kronor.
• Kockens inkomst efter skatt: 16 147 kronor.
• Kocken tjänar in avtalspension och är försäkrad.

Instegsjobb:
• Krögarens kostnad: 9 705 kronor.
• Kockens inkomst efter skatt: 16 147 kronor.
• Kocken tjänar in avtalspension och är försäkrad.

Observera 1: Om kocken är 24 år eller yngre blir anställning med stöd från Arbetsförmedlingen genast mycket billigare. Det beror dels på att större statlig subvention, dels på att kostnaden för Avtalspension SAF-LO faller bort. Månadskostnaden för nystartsjobbet blir då 7 796 kronor per månad, för instegsjobbet 12 702 kronor.

Observera 2: Instegsjobb förutsätter att kocken läser svenska för invandrare på fritiden.

Observera 3: Med instegsjobb får arbetsgivaren 50 kronor per dag för handledning de första tre månaderna.

LÄS OCKSÅ:

Redan rea på 150 000 jobb

Här är jobben där staten står för stor del av lönen

Så vill Allianspartierna sänka lönerna

Regeringen förbereder sänkta lägstlöner