STOCKHOLM 20151211 Tobias Baudin, 1:e vice ordf LO. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Tobias Baudin. Foto: Claudio Bresciani/TT

Välutbildade föräldrar som vet att ställa sig i rätt köer kan garantera sina barn den bästa skolan. Fristående skolor använder nästan alltid kötid i kombination med syskonförtur för att avgöra vem som får börja där. Kommunala grundskolor tar oftare in de barn som bor närmast, ibland i kombination med syskonförtur.

Dessa faktorer spär ytterligare på segregationen i samhället, visar en ny rapport från LO och de båda lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Nu kräver de en statlig utredning ur ett segregationsperspektiv om kösystemen.

Arbetet har tidigare skrivit om segregationen i skolan i serien ”Landet utanför”.

I rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat” påvisar de flera oroande faktorer som bidar till ökade skillnader i skolbarnens chanser i livet.

• Två av tre fristående skolor har kö till den första klass som erbjuds på skolan. För att komma in i första klass bör du ofta ha stått i kö redan före ett års ålder. Det är nästan alltid välutbildade föräldrar som hittar till dessa köer.
• Ju bättre utbildning barnens föräldrar har på en skola, desto längre är kön.
• Nio av tio skolor där den genomsnittliga utbildningen hos föräldrarna är kortare än en avslutad gymnasieutbildning är kommunala skolor.

Läs hela rapporten här.

LÄS OCKSÅ:

Barnen från förorten utklassade från skolan