STOCKHOLM 2015-04-07 Delar av regeringen med statsminister Stefan Lˆfven (S) i spetsen fˆr ≈sa Romson (MP), Magdalena Andersson (S) och Gustav Fridolin (MP), presenterar en hˆjning av anslagen fˆr underhÂllet av landets j‰rnv‰gar under ett besˆk p Infranord i Sundbyberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod 10078 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) för regeringen åt rätt håll gällande industrin, men mer behövs, skriver företrädare för sju IF Metall-avdelningar i Norrland. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Industrin sysselsätter direkt eller indirekt cirka 900 000 personer. Det är därför glädjande att nu ha en regering som satsar på industrin efter Alliansens tal om att industrins tid var över. Men det behövs mer. Vägnätet behöver rustas och det behövs fortsatta satsningar på utbildning, skriver sju IF Metall-avdelningar i Norrland.

Under åren 2006-2014 hade vi en regering som INTE hade kontakt med verkligheten. När Fredrik Reinfeldt åkte på det ekonomiska toppmötet i Davos sa han att den Svenska industrin – i princip var borta.

Att uttala sig på EU:s ekonomiska toppmöte som Reinfeldt gjorde visar på bristande kompetens hos den förra alliansregeringen, då det gäller industrins betydelse för Sverige och hur den påverkar den svenska ekonomin.

• Antalet anställda inom industrin uppgår till 576 000 personer.
• Räknar man med jobb i tjänstesektorn som är direkt beroende av industrin uppgår samma siffra till cirka 900 000 personer.
• Lågt räknat utgör direkt arbete inom industrin 15 procent av Sveriges arbetsmarknad.
• Industrin utgör 20 procent av Sveriges BNP.

Verkligheten är att industrin spelar en avgörande roll för samhällsekonomin och är en av de viktigaste grundpelarna i vår svenska välfärd.

Den nuvarande S-ledda regeringens fokus på att Sverige ska fortsätta vara ett export- och industriland av betydelse är mycket bra. Det kommer skapa fler jobb och långsiktigt stärka den svenska ekonomin.

Regeringens mål att börja bygga Norrbotniabanan under mandatperioden, kommer göra Sverige till ett rundare land och är en viktig infrastruktursatsning för framtiden.

Men mera kan göras, vägnätet behöver rustas så att industrin ska kunna utföra snabba och säkra transporter. Hotet om att höja flygskatten, kommer slå hårt mot företagen i norra Sverige om det genomförs.

En satsning på kompetensutveckling av arbetslösa och jobbmatchning, ger förutsättningar för industrin att anställa personer med rätt kompetens. Satsningar på kunskapslyft och yrkesutbildning är en väg att gå.

I dag har vi en regering och en statsminister som lyssnar på IF Metall, det är en av anledningarna till att vi ser positivt på svensk industris framtid. Förbättringar inom arbetsmiljön och a-kassan ger större trygghet för arbetstagarna.

IF Metall avdelningarna 1 malmfälten, 2 Norrbotten, 3 norra Västerbotten, 4 södra Västerbotten, 5 höga kusten, 6 mellersta Norrland, 7 södra Norrland

Förmedlat genom Carola Andersson, Ordförande IF Metall Södra Västerbotten