STOCKHOLM 20151001 Peter Jeppsson, ny vice vd och fˆrhandlingschef p Svenskt N‰ringsliv. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Peter Jeppsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv oroar sig över den havererade LO-samordningen och höjer ett varnade finger mot dem som inte tänker respektera industrins normerande roll.

– LO-samordningen har haft en sammanhållande roll och det har varit bra, eftersom man gemensamt definierat utgångspunkterna och hjälps åt att hålla fast vid dem. Det är oroande att den gemensamma synen inte finns, säger Peter Jeppsson, avtalsansvarig hos Svenskt Näringsliv.

I första hand tar han upp att LO-förbunden nu gör olika bedömningar av vad som är ekonomiskt möjligt i den kommande avtalsrörelsen.

Han pekar på att det finns olika krav på löneökningar, låglönesatsningar och vilka kostnadsökningar som är möjliga för företagen.

– Risken är att facken kommer att klättra på varandra. Det skulle vara uppseendeväckande om industrinormen inte respekteras. Jag tycker att alla parter har ett ansvar för att industrinormen ska upprätthållas. Om den inte gör det kan Industriavtalet raseras och det är olyckligt för alla. Det leder både till försämrad konkurrenskraft och lägre sysselsättning, säger Peter Jeppsson.

Industrins normerande roll innebär att de samlade löneökningar som fack och arbetsgivare i industrin kommer överens om ska styra de procentuella löneökningarna för alla andra på arbetsmarknaden. Industriavtalet ligger till grund för avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare inom industrin.

Peter Jeppsson hänvisar till att LO-förbunden i 6F sagt att det inte finns någon norm i den kommande avtalsrörelsen och att de andra facken inte behöver vänta på att industrin ska sluta ett normerande avtal.

– De bör ta sig en rejäl funderare på vad de kan ställa till med om de inte respekterar industrins normerande roll.

Peter Jeppsson vill inte närmare gå in på hur arbetsgivarna kommer att agera om någon arbetsgivarorganisation vill sluta ett avtal som kostar mer än de avtal industrins parter kommit överens om. Och han betecknar frågeställningen som hypotetisk med tanke på att alla arbetsgivarorganisationer är överens om att industrin ska sätta nivån.

– Inom Svenskt Näringsliv samverkar vi under avtalsrörelsen. Vi har en gemensam syn på en del saker. Det tror jag man är lite avundsjuk på inom LO nu.

– Vår samverkan tar sig olika former.  Vi har bland annat vår gemensamma konfliktersättningsfond.

Han förklarar att fonden kan ge ersättning för de förluster ett strejkdrabbat företag gör.