Claes Stråth. Foto: Henrik Montgomery

Medlinginstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth gav i en debattartikel en missvisande bild av vad som låg till grund för att LO-samordningen sprack, skriver flera fackliga företrädare för 6F.  Foto: Henrik Montgomery/TT

ARBETET DEBATT. Om Medlingsinstitutet fortsätter på den inslagna vägen är risken att 2016-års avtalsrörelse kommer gå till historien som en av de mest konfliktfyllda. Det skriver företrädare för den fackliga samarbetsorganisationen 6F, som menar att institutet bär tungt ansvar för den spruckna LO-samordningen. 

Nyligen gick Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör och dess tidigare chefsjurist ut med en debattartikel med budskapet att LO hotar den svenska modellen.

Enligt 6F – fackförbund i samverkan, ger artikeln en missvisande bild av vad som låg till grund för att LO-samordningen sprack. En av anledningarna till att det inte blev någon samordning beror på Medlingsinstitutets agerande under tidigare avtalsrörelser.

Medlingsinstitutet ska enligt lagen verka för en väl fungerande lönebildning. När detta begrepp berördes under lagstiftningsarbetet framfördes att Medlingsinstitutet inte skulle få bli ett organ för statlig inkomstpolitik

Av den bakomliggande utredningen framgår att Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning, genom att agera så att det underlättar för parterna att ta samhällsekonomiska hänsyn.

Enligt regeringen skulle Medlingsinstitutet även beakta andra sektorers behov av att uppnå balanserade lönestrukturer i syfte att motverka rekryteringsproblem och lönediskriminering.

Medlingsinstitutet har dock enligt 6F varit en löne- och villkorspolis som i praktiken förhindrat relativlöneförändringar mellan kvinnor och män, men även justeringar mellan sektorer. Avvikelser har inte tillåtits utan att det berörda fackförbundet har fått ”betala” med villkorsförsämringar.

Medlingsinstitutet har enbart godkänt samma procentuella höjningar som i industrin. Det säger sig självt att samma procentuella höjningar på samtliga avtalsområden kommer att förstärka de orättvisor som finns på arbetsmarknaden.

Den som har minst i lön kommer även få den minsta höjningen av lönen i kronor räknat.

6F har inför framtagandet av sin gemensamma avtalsplattform gjort en gedigen utredning av vad som är samhällsekonomiskt rimligt att kräva i löneökningar. Genom denna utredning har förbunden inom 6F tagit samhällsekonomiska hänsyn precis på det sätt som förutsattes i samband med att Medlingsinstitutet bildades.

6F hoppas att Medlingsinstitutet med en ny ledning förmår anpassa sin verksamhet efter den nya verklighet som råder efter en sprucken LO-samordning.

Medlarbud i linje med den ordning som tidigare varit förhärskande, ökar risken för fler konflikter på arbetsmarknaden. I denna del har Medlingsinstitutet ett stort ansvar för hur den kommande avtalsrörelsen kommer att utspelas. Som läget är nu räknar arbetsgivarsidan kallt med att Medlingsinstitutet ska lösa deras ovilja att genomföra relativlöneförändringar.

Om Medlingsinstitutet fortsätter på den inslagna vägen är risken att 2016-års avtalsrörelse kommer gå till historien som en av de mest konfliktfyllda. Våra medlemmar kräver att rättvisan på arbetsmarknaden ökar.

De medlemmar inom 6F-förbunden som har en lite högre lön är beredda att avstå utrymme till förmån för de medlemmar som har lite lägre lön. Vi driver vår verksamhet på uppdrag av våra medlemmar. Det kommer vi fortsätta att göra.

6F – fackförbund i samverkan

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads

Urban Pettersson, avtalssekreterare Elektrikerna

Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighets

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare Målarna

Valle Karlsson, avtalssekreterare Seko