britta-lejon-515x381

Britta Lejon. Foto: Henrik Montgomery/TT

Fri entré på museer riskerar att leda till att ännu fler blir visstidsanställda. Det varnar fackförbundet ST för, som frågat sina medlemmar vad gratis entré betyder för jobben.

Staten har högst andel visstidsanställda och många av dem finns i kultursektorn. Fackförbundet ST har därför gjort en undersökning bland sina medlemmar inom kultursektorn.

Från 1 februari införs fri entré på en rad statliga museer och fler människor ges tillgång till våra museer.

Medlemmarnas erfarenhet från förra gången är enligt undersökningen att fler besökare innebär att mer personal behöver anställas. Mycket talar för att antalet visstidsanställda kommer att öka ytterligare, tror medlemmara.

– När staten nu satsar på fri entré på museer anser vi i ST att de också ska satsa på att våra medlemmar får fasta anställningar. Staten bör intressera sig mer för att skapa kontinuitet i verksamheten och behålla den kunskap man bygger inom organisationen, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett pressmeddelande.

Två tredjedelar av förbundets medlemmar inom kultursektorn har haft en tidsbegränsad anställning i minst ett år. Det är tio procent som har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år.  Enligt SCBs statistik är det 45 procent som har en visstidsanställning inom kultursektorn.

– När många är visstidsanställda försvåras också det fackliga arbetet på arbetsplatser. Vi får tysta arbetsplatser där få vågar ta strid för sina avtalsenliga löne- och arbetsvillkor, fortsätter Britta Lejon.

ST vill se en tydligare styrning av kulturpolitiken där man från statens sida är tydlig med att visstidsanställningarna ska minskas.