Anders Ferbe. Foto: Jessica Gow

Effektskatten på kärnkraft är en straffskatt. Avskaffa den! IF Metalls ordförande Anders Ferbe kräver en omsvängning av energipolitiken och öppnar för en förnyelse av dagens reaktorer.

– Vi måste vara öppna för att det kan bli aktuellt att bygga nya kärnreaktorer på sikt, säger Anders Ferbe till Arbetet och driver en linje på tvärs mot nuvarande utveckling.

Flera kärnkraftsreaktorer har tagits ur drift. De är inte lönsamma längre. Men i Sverige har kärnkraften och vattenkraften traditionellt sett varit basen för elförsörjningen till den energikrävande basindustrin och processindustrin.

Nu hotas båda produktionsformerna av den förda energipolitiken, enligt Anders Ferbe.

– Det finns en påtaglig risk att fler reaktorer tas ur drift långt innan energikommissionens arbete är slutfört. Men de behövs för att producera el till konkurrenskraftiga priser för vår basindustri.

I kommissionen ingår alla riksdagspartierna. Målet är att en bred överenskommelse om energipolitiken ska vara klar före årsskiftet.

– I dagsläget finns egentligen ingen möjlighet att lagra el från vindkraft, solkraft och andra liknande energikällor. Under lång tid framöver behöver vi kärnkraft och vattenkraft.

– Vi klarar oss inte utan en effektiv och reglerbar baskkraft som ger en jämn ström av el 24 timmar om dygnet till den tunga industrin.

Kravet på avskaffandet av effektskatten på kärnkraft och flera andra åtgärder för att trygga basindustrin energiförsörjning ställer Anders Ferbe i en debattartikel, som publicerats i Dagens Industri.

En vecka tidigare krävde LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson en ny energipolitik i samma tidning. Tunga LO-företrädare har startat en offensiv för kärnkraftens överlevnad. De har starkt stöd av industriföreträdare. I dag gick även Marcus Hedblom, koncernchef i ståljätten Ovako, in i debatten. Han har samma oro som Metallbasen.

Anders Ferbe kräver inte bara effektskattens avskaffande. Han vill se en fortsatt satsning på forskning om kärnkraft. Den fjärde generationens reaktorer, som drivs med använt kärnbränsle, kan bli ett framtida alternativ till dagens reaktorer.

­– Man ska låta forskningen och utvecklingen av den här tekniken fortsätta. I dagsläget tror jag inte det kan vara ekonomisk lönsamt att starta sådana reaktorer, men efterhand som forskningen kommer längre sjunker priset.

– I förlängningen kan man kanske byta ut en del av nuvarande reaktorer mot dessa.

Han är också orolig för vattenkraftens framtid. Ett hundratal av landet 1 800 vattenkraftverk hotas av ett nytt regelverk, som kan stopp dem när de söker förnyat tillstånd för driften.