G÷TEBORG 2015-12-28 Ann-Sofie Hermansson (S) fˆreslÂs som ny ordfˆrande fˆr kommunstyrelsen, det tyngsta politiska uppdraget i Gˆteborg. Foto: Bjˆrn Larsson Rosvall / TT / Kod 9200

Ann-Sofie Hermansson (S). Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

På måndag tyder det mesta på att Ann-Sofie Hermansson tar över som ny kommunstyrelseordförande och S-ledare i Göteborg.

Arbetet får tag på henne i språnget utanför en butik och lyckas klämma in några frågor till ”Soffan”, som hon kallas bland vänner och bekanta. Flera val med dalande valresultat för partiet i Göteborg är en trend att vända till exempel.

– Förutsatt att det nu blir så att jag blir vald, ser jag att vi måste inleda ett förändringsarbete. Inte minst för att vi lyssnar och vill få med alla i det förändringsarbete staden står inför, säger hon.

Kritikerna talar om att ”småstaden” Göteborg kommer att förvandlas till en Manhattan i miniatyr om bygget av Västlänken och det västsvenska paketet genomförs.

Partiet har fått symbolisera grävskopspolitiken.

Själv har hon en bakgrund som bilbyggare på Volvo och lång karriär inom partiet och dess organisationer, samt en kort tid på LO.

– Folk är oroliga och vi har inte hanterat och kommunicerat det här på bästa sätt. Så klart vill vi också bevara Göteborg, men stan har förändrats ända sedan 1600-talet och det måste fortsätta om vi ska få en utveckling, säger Ann-Sofie Hermansson.

I övrigt vill hon flytta fokus från de stora globala frågorna till mer närliggande problem;

– Kvaliteten på välfärden, äldreomsorgen, lärarna och bostadsfrågan måste vi ta tag i, säger hon och fortsätter.