Martin-K-webbledartopp

På Folk och Förvars konferens i veckan diskuterades hur en ny allmän värnplikt ska kunna se ut. Och sakta men säkert börjar dessa utmärkta planer bli verklighet.

Den statliga utredning som nu ser över frågan kommer förhoppningsvis fram till att en återinförd värnplikt behövs, men i ny skepnad.

Tanken på att återinföra värnplikten handlar nämligen inte bara om att förbättra vårt militära försvar. Dagens komplexa samhällsbild gör att vi behöver en ny värnplikt med inriktning mot hela totalförsvaret.

Om vi inte kan försvara vardagen och samhället från inre hot är det meningslöst om det står en soldat med ett gevär vid gränsen. Och de senaste årens utveckling har visat att behovet av ett inre bra försvar kopplat till totalförsvaret är stort.

De frivilliga som numera hjälper till vid skogsbränder, översvämningar, försvinnanden och soppkök, det vi lite slarvigt kallar ”civilsamhället”, har blivit så viktiga att kommuner knappt kan klara sig utan dem.

Men Viktoria Asp, analytiker på Försvarshögskolan, har samtidigt visat att kommunerna får allt svårare att klara kontinuitet och kanalisering av detta nödvändiga frivilligarbete.

Att ideella organisationer och enskilda individer alltid ska kunna ställa upp är inget vi kan förlita oss på, hur godhjärtade människor än är och hur viktigt frivilliginsatser än är.

Det ger ytterligare argument för en ny form av värnplikt. Alla, både kvinnor och män, behövs för att försvara hela vårt samhälle.

Vi formar vårt demokratiska samhälle tillsammans. Då är det logiskt att vi också ska försvara det tillsammans, även i tider då vi inte ligger i direkt krig med främmande makt.

Denna nya form av värnplikt skulle också ge unga människor verktyg och utbildning för den kommande arbetsmarknaden, till exempel kan de behöva en körkortsutbildning.

Det är inget huvudsyfte, men en ny form av värnplikt hjälper därmed också till att skapa en bättre arbetsmarknad.