LO är mycket kritiskt till hur ledningen för Rikshem belönades med över 100 miljoner kronor och är av princip emot den typen av ersättningssystem. – För våra medlemmars del är dessa belöningar uppseendeväckande stora. Ledningen har miljonlöner och det borde räcka, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare.

LO har tillsammans med Svenskt Näringsliv ett ägaransvar för Rikshem via AMF, som förvaltar LO-gruppernas avtalspensioner. AMF äger hälften av Rikshem. Den andra hälften ägs av den statliga allmänna pensionsfonden Fjärde AP-fonden, som också har facklig representation i styrelsen.

– Vi i LO är principiellt emot konvertibelprogram och andra former av liknande ersättningar utöver lön, säger Torbjörn Johansson, som sitter i AMFs styrelse.

– När styrelsen i våras fick en möjlighet att omförhandla konvertibelprogrammet och när vi i LO fick klart för oss hur generöst det var verkade vi för att det skulle bli ett mindre generöst avtal. Det fick vi igenom.

Rikshems vd säger att företagsledningen jobbar hårdare om den har satsat egna pengar i bolaget. Torbjörn Johansson ifrågasätter moralen i detta synsätt.

– Om man är lågavlönad, räcker det att åka till jobbet och sitta av tiden? Det verkar vara synsättet i den moralen.

– Nej, man ska nog jobba hårt om man har miljonlön, säger Torbjörn Johansson.

Skärmavbild 2015-12-10 kl. 13.13.53Ingen av de nuvarande fackliga representanterna i Fjärde AP-fondens styrelse, TCO:s chefsekonom Göran Zettergren och IF Metalls förbundsekonom Erica Sjölander hade sina uppdrag när fonden gick in som delägare i Rikshem.

– Det enda som är uppseendeväckande i den här affären är hur väldigt lönsam den hittills har varit, säger Göran Zettergren.

– Det gäller inte bara för personerna i ledningen för Rikshem utan framför allt för Fjärde AP-fonden och därmed för Sveriges pensionärer.

TCO:s Göran Zettergren beskriver köpet av Rikshem som en normal affär när Fjärde AP-fonden går in med riskkapital i ett bolag med entreprenörer som har en intressant idé men inte egna pengar.

– Då kan AP-fonden satsa pengar samtidigt som entreprenören kan genomföra sina idéer. Det ser jag inget problem i ur ett löntagarperspektiv. Så vitt jag vet har det gått till så i fallet med Rikshem.

LÄS OCKSÅ:

Miljonklipp upprör hyresgästerna

Riskfri investering för Rikshemsdirektörer