STOCKHOLM 20151102 IF Metalls ordfˆrande Anders Ferbe n‰r facken inom industrin hÂller presskonferens om lˆnekrav och allm‰nna krav inom viktiga omrÂden. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Foto: Marcus Ericsson/TT

Fackförbundet IF Metalls ordförande Anders Ferbe kräver en kommission för att värna den svenska basindustrins intressen, inte minst mot Miljöpartiet. Kravet riktas till statsminister Stefan Löfven.

– Jag konstaterar att Miljöpartiet inte har riktigt samma värderingsgrund som vi, och som Socialdemokraterna brukar ha, inte samma syn på basindustrins bidrag till den svenska ekonomin, säger Anders Ferbe till Dagens Nyheter.

Till basindustrin räknas de inte sällan energigrävande verksamheterna  gruvor, stål- och järnindustri, pappers-, skogs- och träindustrin.

– Just nu är inte MP den positiva och konstruktiva samtalspartner i de här frågorna som man skulle önska, säger Anders Ferbe.

I synnerhet gruv- och stålbranschen har idag en tung period med sjunkande priser på världsmarknaden. Samtidigt som till exempel LKAB är mitt uppe i mångmiljardinvesteringar.

Anders Ferbe menar att basindustrins utmaningar nu är så stora att frågorna bör tas upp på regeringsnivå:

– Jag för en diskussion med flera av branschens tyngsta företrädare, och tror att det vore dags att regeringen lyfte det här inom sitt arbete för en nyindustrialisering, säger han.

IF Metalls ordförande säger att han känner oro över Socialdemokraternas budgetlöften till Miljöpartiet om att se över minerallagstiftningen och eventuellt begränsa möjligheten till provborrning och gruvbrytning.

– Det kan bara tolkas som att man signalerar skärpta regler. Jag tror att det är fel väg att gå, säger Ferbe till tidningen.