STOCKHOLM 20151002 H‰nder hÂller i de nya svenska sedlarna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

För 27 år sedan fastnade en arbetare vid Emballator i Mellerud med handen i en maskin. Resultatet blev ett bestående centimeterlångt ärr. Försäkrad genom AFA och med fackets hjälp har han nu fått 7 000 kronor i ersättning.

– Hur gamla skadorna är har ingen betydelse, bara den dokumenteras och anmäls. Problemet är att så få vet att möjligheten till ersättning finns, säger Tony Gustafsson som är klubbordförande och försäkringsinformatör på Emballator i ett nyhetsbrev från IF Metall.

Han har hjälpt flera av sina medlemmar att få ut ersättningar för sina skador långt efter att de inträffat. I alla fallen handlar det om att det finns en tydlig dokumentation. Till exempel i form av journalanteckningar från den vårdcentral där medlemmen fått sin behandling.

Ärr som finns kvar och är synliga 18 månader efter skadetillfället kan ge rätt till ersättning.

På Emballator finns 50 metallmedlemmar. Där har Tony Gustafsson hittat tre medlemmar med gamla ärr och ytterligare några med skador från senare tid.

– Om alla klubbar skulle informera aktivt är jag övertygad om att de skulle upptäcka många fler medlemmar som har rätt till ersättningar för sina ärr, säger han.