Från vänster: Claes-Mikael Jonsson, Carl-Henric Grenholm, Torbjörn Johansson och Göran Greider. Foto: Malin Wernström

Vad är egentligen rättvis lön? Och hur ska facket tolka begreppet i arbetet med en ny lönepolitisk modell? LO har tagit hjälp av teologen och professorn Carl-Henric Grenholm som i tisdags presenterade rapporten Fem nyanser av rättvisa.

– Ingen människa bör tjäna mer än dubbelt så mycket som den som tjänar minst, konstaterade Carl-Henric Grenholm när han i tisdags presenterade rapporten Fem nyanser av rättvisa vid ett seminarium i LO-borgen.

Rapporten som är skriven inom ramen för LO:s projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik ska användas som en del i fackets arbete med att ta fram en ny lönepolitisk modell.

I Fem nyanser av rättvisa resonerar Carl-Henric Grenholm kring stora etiska frågor: Hur kan vi i ett samhälle tala om alla människors lika värde om vi inte har rättvisa löner? Och vad är rättvis lön?

– Är rättvisa att äga samma möjlighet från start. Eller handlar det om alla människors lika rättighet till ett värdigt liv. Det måste vi resonera kring innan vi beslutar om vad som är en rättvis lön.

Med i paneldebatten fanns Göran Greider, författare och journalist och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
– I dag är det ekonomer och direktörer som talar om hur det är, och vi andra lyssnar. Svenskt Näringsliv äger debatten som går ut på att individen ska ta sig i kragen.

– Därför är rapporten tänkvärd. Det är ett slag om tanken, vad är rättvist? Är det rättvist att en direktör tjänar 50 gånger mer än en museiarbetare? Det är väldigt skönt att ställa frågan, sa Torbjörn Johansson.

I rapporten använder Carl-Henric Grenholm fem olika modeller som han kritiskt granskar. Han behandlar också den solidariska lönepolitiken, individuell lönesättning och jämställda löner. Och konstaterar att LO i dag accepterar dem alla, och dessutom fört diskussionen om minimilön.
– Det visar att LO inte tänkt igenom saken ordentligt – vad är det för rättvisetänk organisationen har, sa Carl-Henric Grenholm.

Göran Greider höll med och lyfte upp problemet med arbetarrörelsens avsaknad av visioner.

– LO borde tala om ett annat samhälle. Det råder ett enormt underskott på ideologier i dag. Jag tror att väldigt många LO-medlemmar upplever att de enda som talar ideologi numera, det är typ SD, och de har en fullkomligt förvriden syn på det mesta.

– Institutionerna som är nödvändiga för att göra en vital och rationell rättvisedebatt levande, det vill säga fackföreningar och partier, tar inte det ideologiska ansvaret. Det handlar om att någon säger ut vissa ord som jämlikhet och solidaritet, socialism eller antikapitalsim. Och detta utsägs alldeles för sällan i den politiska debatten.

LÄS OCKSÅ:

Inblicks serie om RÄTTVISA

LO vill ha en teologisk syn på lönerna