STOCKHOLM 20100923 Fathi Arwina samlar skr‰p med sin moppe. Tidigare var han engelskl‰rare i Libyen men nu jobbar han Ât det sociala fˆretaget Fittja drift och underhÂll som bland annat ‰gnar sig Ât fastighetsskˆtsel och som har som aff‰rsidÈ att ge unga invandrare utan arbetslivserfarenhet jobb. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ju mer verksamhet en kommun upphandlar i öppen konkurrens, desto högre blir sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda, hävdar Almega.

Under måndagen höll Almega ett välbesökt seminarium i Göteborg, en av de kommuner som prövat att ställa sociala krav i samband med upphandling av olika tjänster som fastighetsskötsel och postförmedling.

Sådana krav har ställts även i Örebro och Malmö. Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar för 600 miljarder kronor om året, och intresset från kommunpolitiker är just nu stort för att använda upphandling för att nå miljöfördelar och sociala mål som ökad sysselsättning i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.

Men Almega hävdar att sociala krav, till exempel att de företag som lägger anbud ska erbjuda arbete för en utsatt grupp, leder fel.

De branscher där mycket verksamhet upphandlas, som städning, transporter och äldreomsorg, har redan högre andel utomeuropeisk personal än andra. I städbranschen är till exempel över 20 procent av de anställda födda i Afrika eller Asien.
– Att då kräva att en viss andel av arbetet ska utföras av personer från ett bestämt bostadsområde kan leda till att företag måste säga upp anställda med utomeuropeisk bakgrund för att anställa andra, säger Li Jansson, näringspolitisk expert vid Almega, som uppger att företag i Göteborg har ställts inför just det dilemmat.

Enligt Almega visar erfarenheter från Nederländerna mer generellt att särskilda kvoter för en viss grupp gör att andra grupper, som redan arbetar i företagen, sägs upp. En annan studie, från Nordirland, pekar på att de jobb som den här sortens sociala krav skapar är mycket dyra för samhället.

Det bästa för integration av invandrargrupper som har låg sysselsättningsgrad är att upphandla mycket verksamhet i öppen konkurrens, utan sociala krav på dem som lägger anbud, anser Almega. I en rapport visar Li Jansson att kommuner som upphandlar mycket verksamhet i konkurrens har högre sysselsättningsgrad bland utomeuropeiskt födda. Sambandet kvarstår när man tar hänsyn till kommunernas geografiska läge och invandringens sammansättning.

Almega, som de senaste åren lagt mycket vikt vid frågor om upphandling, håller nästa seminarium i Malmö, en annan kommun som prövat att ställa sociala krav i samband med upphandling.