Martin Klepke webbledartopp

Alla politiker borde ta del av LO-ekonomernas höstprognos.

Stick i stäv med Sverigedemokraternas propaganda visar prognosen att det vi kallar ”kostnader” för flyktingmottagandet i realiteten är en ordentlig injektion för svensk ekonomi.

Merparten av de pengar som tillfälligt läggs ut de närmaste åren går tillbaka till svensk ekonomi i form av ökad inhemsk konsumtion. Det ökade behovet av mat, kläder, bostäder och annat tillfaller svenska försäljare och skapar svenska byggjobb.

På så sätt fungerar flyktingkostnaderna som en expansiv injektion för ekonomin på samma sätt som statliga satsningar alltid fungerar som en injektion när de ökar den inhemska konsumtionen – på villkor att kostnaderna täcks med satsningar och inte med besparingar.

Har då staten råd med dessa satsningar, även om det mesta går tillbaka till svensk ekonomi i form ökad konsumtion?

Ja, med mycket låg statsskuld och hanterbara finanser ser LO-ekonomerna ingen större dramatik i utgifterna.

Den stora utmaningen är i stället att genom utbildning och snabbspår in på arbetsmarknaden snabbt få in de människor som kommer hit i produktionen.

Det vore mycket vunnet om den politiska debatten kunde se längre än till SD:s propaganda om övermänskliga kostnader för flyktingmottagandet och mer cirkla runt de avgörande frågorna, hur vi får fart på sysselsättningen.

Att följa Sverigedemokraternas och Alliansens vilja att möte det ökade behovet med större nedskärningar är den rakt motsatta vägen.

Nedskärningar visar vägen från välfärd och jobb till ekonomiskt haveri för såväl nyanlända som för alla andra.