STOCKHOLM 20061025 En sjukskˆterska rÂr om en av patienterna p Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22. Foto Nina Varumo / SVD / SCANPIX kod 10068 ***DN OUT***

Foto: Nina Varumo/TT

ARBETET DEBATT. Av de 14 fackförbund som är LO så är Kommunalarbetarförbundet med sina 500 000 medlemmar och 230 yrkesgrupper de största. Totalt organiserar Landsorganisationens fackförbund lite mer än 1,4 miljoner medlemmar i Sverige.

Kommunal har sedan starten 1910 haft sina medlemmars främsta som syfte. Den stora mängd branscher som samlas under förbundet representerar många samhällsbärande positioner. De 150 000 personer inom äldreomsorgen som Kommunalarbetarförbundet organiserar ser till att landets äldre får den respekt och vård som det har rätt till efter ett långt och slitsamt liv.

Att bli äldre är något som vi alla kan förvänta oss i ett land med en 150 årig demokratisk historia. Att bli äldre och känna kroppens begränsningar är en insikt som bäst behandlas av en kunnig och lugn personal. Kommunal vill att denna personal skall få den bästa tänkbara förutsättning för att klara av sitt jobb. Kommunal vill att personal inom äldreomsorgen skall förvänta sig de bästa tänkbara förutsättningarna. Men i dag är det inte så.

Personal inom äldreomsorgen i dagens Sverige har en slitsam och krävande arbetsmiljö. På dagens äldreboenden finns inte mycket tid för samtal där bekymmer och glädjeämnen skärskådas över en kopp kaffe. I dagens hemtjänst hinner inte personalen med den kvalitet för de äldre som resten av samhällets medborgare tar som en självklarhet. Yrkesgrupperna inom äldreomsorgen är eftersatta på många sätt. Att det rör sig om en dåligt betald kvinna med vikariat eller allmän visstidsanställning under många år tillhör mer regel än ett undantag. Detta vill Kommunalarbetarförbundet ändra på.

Landsorganisationen har som mål inför varje avtalsförhandling att medlemsförbunden samordnar sina krafter. Detta mål är till gagn inte bara för LO som organisation. Eller för Kommunal som enskilt fackförbund, eller ens för den enskilda medlemmen. Utan dess huvudsyfte och genomgående idé finns att hämta i alla de 14 förbundens historia för rättvisa och jämlika arbetsvillkor. Om fackförbunden och dess paraplyorganisation skall överleva måste vi inse vikten av den idé som skapade det samhälle som vi alla njuter frukten av idag.

Att organisera sina krafter för att nå sitt mål är en styrka som skapar demokrati utifrån allas lika värde. Solidaritet. Frihet. Rättvisa.
De gamla människor som i dag ligger i sina sängar, där en övervägande del har varit med i kampen för det Sverige som finns i dag, funderar på sitt liv och har all rätt att känna en viss stolthet när de lutar sig tillbaks mot kudden och tänker att det kunde varit annorlunda. Dessa människor behöver vi lyssna på. Dessa människor behöver få det bekräftat att bli gammal i Sverige innebär vila, lugn och vård fylld av kärlek och respekt.

En besviken LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson förklarade att samordningen inför avtalsförhandlingarna 2016 är bruten. Att de 14 fackförbunden inte kommer samordna sina resurser. Att varje förbund går sin egen väg. Risken för ”huggsexa” bland förhandlingsborden kan uppstå. Frustrerade arbetsgivare mister verktyget att samtala med en gemensam motpart. Alla fackförbunden månar givetvis om sina medlemmar och dess olika yrkesgrupper.

Det kommer aldrig att finnas något värde i att ställa städare mot elektriker eller charkuterister mot byggmålare. Det är den samordnande kraften för rättvisa och jämlika arbetsvillkor som måste vara värdet. Kommunalarbetarförbundets tanke med att lyfta fram personal inom äldreomsorgen vilar enbart på den samordnande idé som LO är. Den kraft som samordning ger dess medlemmar och det demokratiska samhället vi alla lever i. Kommunalarbetarförbundet har under många avtalsförhandlingar insett sitt samordningsansvar. Kommunal har insett det solidariska i en samordning för rättvisa och jämlika arbetsvillkor.

Samordning innebär tålamod och samförstånd. Det finns många yrkesgrupper som kämpar under villkor som kräver högre löner. Som kräver bättre arbetsscheman. Som kräver fortlöpande kompetenshöjningar. Som då ger respekt och arbetsglädje. Undersköterskor i dagens Sverige visar tålamod. Undersköterskor visar tålamod utöver det som de får tillbaka tycker Kommunal.

Kommunalarbetarförbundet vill lyfta fram dessa 150 000 medlemmar inom äldreomsorgen inte bara för att deras arbetsvillkor har fått stå tillbaka. Utan för att deras tålamod måste belönas.

Kommunal Vänersborg