Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Oljeföroreningar i vattnet nära ett illegalt oljeraffinaderi i Ogoniland, utanför Port Harcourt, i Nigerdeltat. Foto: AP/Sunday Alamba

Oljeföroreningar i vattnet nära ett illegalt oljeraffinaderi i Ogoniland, utanför Port Harcourt, i Nigerdeltat. Foto: AP/Sunday Alamba

Många miljarder har täljts av det svarta guldet vid Nigerdeltat. Men konsekvenserna för boende i området har varit förödande efter flera läckor. Oljejätten Shell har hävdat att de städat upp efter sig — men det är inte helt sant, enligt Amnesty.

Efter att FN:s miljöorgan Unep 2011 slog fast att den nigerianska delstaten Ogoniland hade drabbats av omfattande föroreningar efter flera läckor från Shells oljeledningar lovade bolaget att städa upp och förbättra rutinerna vid framtida incidenter.

Men föroreningarna syns fortfarande tydligt vid fyra läckageplatser, visar en ny rapport från människorättsorganisationerna Amnesty International och CEHRD. Orsaken är otillräcklig sanering, enligt rapporten.

Vid en av platserna hittade utredarna svärtad mark och lager av olja på vattnet hela 45 år efter att läckan ägde rum, trots att Shell hävdat att man sanerat där vid två tillfällen. Även vid ett antal platser som nigerianska myndigheter klassat som rena ska jorden och vattnet vara förorenade av olja.

Flera boende vid Nigerdeltat vittnar om hur föroreningarna fortfarande hämmar jordbruk och fiske.

– Marken jag skulle ha brukat har blivit förstörd av oljeläckor från Shell. Våra grödor är inte längre fruktbara. Det finns ingen fisk i vattnet. Vi planterar grödorna, de växer men skörden är snål, säger den 83-åriga bonden Emadee Roberts Kpai, från Kegbara Dere i Ogoniland, till Amnesty.

Organisationen menar att Shell struntat i att åtgärda problem i sin saneringsstrategi och brustit i träning och kontroll av dem man hyrt in för att göra jobbet.

Shell vill inte kommentera uppgifterna om föroreningar då man inte tagit del av hela rapporten, men hänvisar i ett mejl till TT till att företaget åtagit sig att sanera alla läckor i området, oavsett hur de uppstått, och att ”stöld och illegal raffinering av råolja” måste stoppas för att förhindra läckor.

Rapporten presenteras tjugo år efter att författaren och människorättsaktivisten Ken Saro-Wiwa avrättades, anklagad för mord. Saro-Wiwas rörelse Mosop protesterade mot Shells verksamhet i det oljerika Ogoniland, som de hävdade förstörde jordbruket och fisket, och krävde att invånarna skulle få ta del av vinsten.

Fakta: Oljeutvinningen vid Nigerdeltat

Olja och gas svarar för en stor del av Nigerias exportinkomster och utvinns framför allt i Nigerdeltat, där floden Niger rinner ut i Guineabukten. I början av 90-talet bedrev Shell en lönsam oljeutvinning i regionen. I samband med det började rörelsen Mosop, ledd av Ken Saro-Wiwa, organisera protester för Ogoniminoritetens rättigheter. 1995 dömdes Saro-Wiwa och åtta andra aktivister till döden i en specialdomstol för påstådda mord under protester mot oljeutvinningen. De avrättades. Dödsdomarna väckte kraftiga internationella protester. Shell kritiserades för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa avrättningarna.