Kommunal tänker sig att undersköterskorna ska få ett extra stort lönepåslag samtidigt som alla andra grupper i Kommunal får industrins procentuella påslag. Förhoppningen är att bryta värdediskrimineringen för en grupp samtidigt som andra får vänta på sin tur.

Den slutsatsen har Kommunal dragit sedan ingen tidigare modell för att ändra det relativa löneläget enligt dem har fungerat. Industrins lönenormerande roll har varit så stark att alla extra lönelyft betalats med försämringar i allmänna villkor eller i längre avtalsperioder.
-I tidigare avtalsrörelser har industrins lönemärke bara trätts på oss. Det här gör vi för att bryta igenom. Det måste finnas öppningar i systemet och det måste finnas pengar utöver märket. Och vi har ett stort stöd för vår satsning på undersköterskorna, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Det breda stödet kommer enligt henne från de andra LO-förbunden, allmänheten, Kommunals medlemmar och hon säger också att både Teknikföretagens Anders Weihe och ekonomen Lars Calmfors uttalat sitt stöd.
Kommunal bidrog till att LO-samordningen sprack genom att rösta mot LO:s förslag till samordningsplattform. Kommunal vände sig mot en allmän låglönesatsning i förslaget.
-För oss funkar det inte längre med dåliga kompromisser. Då är det bättre att vi klarar oss utan LO-samordningen.

Lenita Granlund tycker inte att den havererade LO-samordningen behöver vara så allvarlig. Fortfarande förhandlar LO för alla förbund om bemanningsavtalet, försäkringar och Samhall. Dessutom är det fortfarande möjligt att begära sympatiåtgärder av varandra påpekar hon.

Än har Kommunal inte bestämt hur man ska driva sin avtalsrörelse. Lenita Granlund säger dock att det handlar om att förverkliga Kommunals lönepolitik. Den innebär bland annat att yrkesutbildning ska ge högre lön, utveckling i yrket ska synas i lönekuvertet, ökade reallöner och satsning på lägstalönerna i avtalen.
Jämfört med tidigare innebär Kommunals nya linje att det inte blir någon särskild satsning på många av Kommunals egna lågavlönade. Lenita Granlund förklarar att det kommer få procentpåslaget som märket anger och att det egentligen inte är något nytt. Så har det varit tidigare i och med att extra lön räknats av mot annat. Hon säger också att det finns ett brett stöd i Kommunal för den nya avtalslinjen.
-Dessutom kan vi göra prioriteringar i de lokala löneförhandlingarna. Och vi måste börja någonstans.

På samma sätt blir det med de lågavlönade i Fastighets, Handels och Hotell och restaurangfacket. Kommunals satsning på undersköterskor medför att de lågavlönade i dessa förbund inte omfattas av några särskilda krav.
-Vi har inte hört någon kritik från dem, säger Lenita Granlund.
Hon säger att vart och ett av förbunden får göra sina prioriteringar och lyfta fram någon grupp, men det har inte de andra förbunden gjort, enligt henne.

Lenita Granlund svarar inte riktigt på frågan om det i den förra avtalsrörelsen saknades facklig styrka för att få igenom låglönesatsningen utan att behöva göra avräkningar i andra avtalsvillkor. Hon säger att det inte fanns något annat märke än det som var uttryckt i procent.