kurragomma_2

Foto: Press

Kameran sveper över Grängesberg: granskogen, järnvägsstationen, de tilltufsade villorna och det nedlagda gruvområdet vid sjön. Så dyker drönaren med kameran ner över Folkets park och hus, med dess stela estetik i trä och betong och tydliga tankar om användningsområde.

Annika Eriksson fick uppdraget att göra det andra konstverket i Statens konstråds serie ”Industrisamhälle i förändring” och hittade Grängesberg, som hon tycker ger en representativ bild av ett Sverige i dag, utanför storstäderna.

En lokal amatörteaterförening spelar rollen av en yngre, förvirrad generation, som fastnat i en tidsficka – kortfilmen spelas i en loop. De når inte fram till varandra och när de tar sig fram genom lokalerna svajar omgivningen. Övning inför ett psykodrama visas på Malmö Folkets park till den 24 oktober.

I serien får konstnärer uppgiften att utforska gemensamma platser och samhällsförändringar. Först ut var Alexandra Pirici, med Arbetets monument, som utgår från industriarbetarens rörelsemönster och som visades i Göteborg i maj.

Konstfilm

Övning inför ett psykodrama av Annika Eriksson Visas i Malmö Folkets park