Martin Klepke webbledartopp

Trots alla protester är det helt rätt att stänga Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm.

Ur ett jämlikhetsperspektiv är det ett beslut som borde ha tagits för länge sedan.

Enligt sjukhusledningens förslag ska Södra BB i stället införlivas i den vanliga förlossning, den så kallade Stora förlossningen, på sjukhuset.

Men hela mediasverige skriker av fasa.

I Stockholms läns landsting går Vänsterpartiet och Kristdemokraterna samman för att ”rädda” Södra BB från sjukhusledningens beslut.

Hur kommer detta sig?

Södra BB har haft en fristående ställning för vård av mammor som förväntas ha en normal förlossning utan komplikationer.

Med sammanhållen vård och omsorg från mödravård till förlossning har de som skrivits in på Södra BB aldrig behövt riskera att stoppas in i Stora förlossningens mångdubbelt stridare ström av föderskor.

Men mammor från Botkyrka göre sig inte besvär.

De hamnar oftast på Huddinge eller Södertälje sjukhus, eller slussas in på Stora förlossningen om de tar sig till Södersjukhuset.

Men det handlar inte om var folk bor.

Södersjukhusets övriga förlossningsavdelningar tar emot 30 procent av alla föderskor som är skrivna i Stockholms kommun. 70 procent kommer utifrån.

På Södra BB är siffrorna tvärtom. Av dem som föder på Södra BB är 70 procent skrivna i det socioekonomiskt starka Stockholms kommun.

Genomsnittsinkomsten är vidare närmare 20 procent högre för dem som föder på Södra BB än på Södertälje sjukhus och andelen biståndsmottagare är omkring en tredjedel så hög.

Med dessa siffror i åtanke är det inte underligt att reaktionen på nedläggningen nu blivit så stark. Det är  ju de svenska makthavarnas egen privilegierade förlossningsavdelning mitt i deras eget Södermalm i Stockholms innerstad som hotas.

På stora förlossningen har det länge talats om vården av ”lattemammor” på Södra BB.

I Aftonbladet i somras kallade Södra BB:s personal i sin tur det arbete som utförs på Stora förlossningen för ”slaskjobb”.

En ansvarig politik ska följa svensk lag och ge vård utifrån behov, inget annat.

Den uppdelning som skett mellan den vanliga förlossningen på Södersjukhuset och den privilegierade vården på Södra BB är fullständigt oacceptabel ur ett jämlikhetsperspektiv.

Platsbrist tvingar Stora förlossningen att avvisa cirka tio procent av de blivande mödrar som kommer dit. Samtidigt kan rum stå tomma på Södra BB i väntan på att någon redan inskriven innerstadsfamilj ska dyka upp när det är dags att föda.

Vartannat föräldrapar på neonatal skickas hem eftersom antalet familjerum inte räcker till. I stället för att tillbringa sin första fragila tid tillsammans med sina föräldrar får dessa för tidigt födda barn vårdas ensamma på sjukhuset.

Men på Södra BB är platsen alltid garanterad för den privilegierade mamma som redan skrivits in.

Nu viner stormen mot att Södra BB ska samordnas med Stora förlossningen för att utnyttja resurserna bättre.

Och alltifrån Vänsterpartiet till Kristdemokraterna är som sagt mäkta upprörda över vilken skandal det är att en fungerande bra förlossningsvård läggs ned.

Men när hörde vi samma specifika skrik över att familjerummen på neonatal inte räcker till?

Eller att födande föräldrar avvisas?

Det här har pågått i åratal. Det här har pågått i decennier.

Visserligen har Vänsterpartiet i Stockholm ofta klagat rent allmänt på nedskärningar i såväl förlossningsvård som annan vård och välfärd, genomdrivna av Alliansen både riksplanet och i Stockholms läns landsting.

Men det har knappast genererat helsidor i Sveriges största tidningar, vilket nedläggningen av Södra BB på Södermalm i Stockholm nu gör.

Så nog är det skillnad på folk och folk. Trots att de som nu kritiserar nedläggningen av Södra BB värjer sig från beskyllningar att ställa familjer mot familjer är det tveklöst så att socioekonomiskt svagare kvinnor vinner på den omläggning som nu sker.

Socioekonomiskt starka kvinnor från Stockholms innerstad förlorar samtidigt sitt privilegium.

Vård ska enligt svensk lag ges utifrån behov, inte utifrån plånbok, status eller marknadspriset på deras innerstadslägenheter.

Därför är den omläggning av förlossningen på Södersjukhuset som nu genomförs bra.

I förlängningen krävs naturligtvis kraftigt ökade resurser för all förlossningsvård så att såväl antalet familjerum på neonatal som antalet platser för okomplicerade förlossningar motsvarar behoven.

Till dess är det bra, för att inte säga nödvändigt, att bryta det segregerande mellanting som nu härskat på Södersjukhuset i Stockholm.

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Visst handlar debatten om BB Södra om klass