ARBETET DEBATT. Och om kön. Vi delar Martin Klepkes analys av vilka som i första hand får vård på Södra BB och tillgången till den vården är djupt problematisk ur ett klassperspektiv.

Södra BB är en verksamhet där personalen har goda arbetsvillkor, stort inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att utveckla verksamhetens innehåll. Att denna vård i första hand går till personer med så kallade okomplicerade graviditet och förlossningar från socioekonomiskt starka områden är särskilt provocerande i ett län som Stockholm som har de största hälsoklyftorna i landet.

I den analysen är vi överens. Vi ser dock en annan lösning på problemet än att lägga ned en välfungerande vårdform. Generellt har vi en god förlossningsvård i Stockholm med hårt kämpande personal som utifrån de politiska förutsättningar de fått gör ett fantastiskt arbete för trygga förlossningar. Men möjlighet till utveckling och styrning av vården ligger på landstingspolitikernas bord.

Vänsterpartiet har i våra senaste budgetarjort avsättningar för att sprida Södra BBs koncept till flera delar av förlossningsvården i Stockholm. Men en geografisk omfördelning och fler platser räcker inte. Landstinget måste också bli bättre på att kommunicera de olika vårdalternativ som finns för att patienter ska få anpassad vård.

De flesta havande kvinnorna (men också andra personer som kan bli gravida) i Stockholms län behöver graviditets- och förlossningsvård. Vi vill vara med att utveckla, sprida och satsa på en vårdform som kvinnor nyttjar i stor utsträckning, inte att lägga ned alternativ som är en del av den utvecklingen.

Det behöver finnas både en storskalighet och en småskalighet inom förlossningsvården. Vi vet att just småskaligheten hos Södra BB gör att exempelvis kvinnor med missbruksproblematik kan tänka sig att föda i en vårdmiljö. Alternativet skulle kanske annars varit att kvinnan fött hemma, utan närvarande vårdkontakt, vilket är sämre både för mamman och för barnet. Södra BB möter även kvinnor som av olika skäl har väldigt speciella behov. Dessa kan innebära utmaningar för personalen. Exempelvis vill kanske mamman inte att man stör bebisen alls under förlossningen, det vill säga jobbar utan CTG. För Vänsterpartiet är det viktigt med alternativ i den landstingsdrivna förlossningsvården.

Det handlar helt enkelt om viljan att avsätta ekonomiska resurser till en vårdform som i första hand går till kvinnor, och det har Vänsterpartiet gjort länge i Stockholms läns landsting. Att lägga ned en verksamhet som innehåller många bra arbetssätt och vårdmoment istället för att sprida den till fler är ett steg i fel riktning.

Frågan blir då – har vi verkligen råd att erbjuda det arbetssätt och den vårdform Södra BB erbjuder till fler? Nej, inte om man driver en högerpolitik. Då får man istället en situation där usla arbetsförhållanden leder till hög personalomsättning, bemanningskostnader och stängda vårdplatser. Där dyra upphandlingar äter upp allt ekonomiskt utrymme, och där ekonomiskt oansvariga satsningar på byggen som Nya Karolinska prioriteras före satsningar på en jämlik vård.

Men med Vänsterpartiets satsningar på låglöneyrken, kompetensutveckling och översyn av arbetstid får vi en stabilitet i personalsituationen och en profession som kan ägna tid åt vårdutveckling istället för sjukskrivningar.

Med våra satsningar kan vi utveckla en jämlik vård i Stockholms läns landsting, utifrån professionens kunskap och patienternas behov, istället för att fokusera på driftsformsfrågor och dyr valfrihet för vårdföretagen. Vi behöver inte bortprioritera satsningar på förlossningsvård och satsningar på en jämlik vård. Det går att göra både och, med rätt politik.

Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd

LÄS OCKSÅ:

Martin Klepke svarar Håkan Jörnehed

Ledare: Äntligen stängs södra BB