Det var bara för ett par månader sedan som förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal kraschade. I utbyte mot ändrade turordningsregler vid uppsägningar skulle tjänstemännen få en satsning på kompetensutveckling.

Martin Linder värderar en fortsatt satsning på denna fråga är viktigast för tjänstemännen.
– Det har vi kongressbeslut på. Alla medlemmar ska ha löneutveckling och kompetensutveckling under hela sitt arbetsliv. Kompetensutvecklingen är i mångt och mycket nyckeln

Unionens kartläggningar visar att generellt sett satsar arbetsgivarna för lite på kompetensutvecklingen. Ändå vill förbundet inte lägga hela ansvaret på det enskilda företaget, utan få tillstånd en övergripande lösning.

I första hand vill man ha kompetensstiftelser som både arbetsgivare och arbetstagare sätter av pengar till. Dessutom behöver staten gå in och ge skattelättnader för de pengar som avsätts. Annars fungerar inte den föreslagna modellen.
– Även om jag har svårt att se några andra konkreta alternativ, vill jag skicka en signal om att vi inte har låst oss exakt vid den är lösningen, säger Martin Linder.

Han valdes under stor dramatik. Med stöd från 166 av ombuden, men över 100 av ledamöterna hade hellre sett någon av hans två medtävlare på posten. Martin Linder tolkar inte resultatet som ett tecken på splittring i förbundet.
– Nej, min tolkning är att vi har många kompetenta krafter att välja emellan. Vi har en öppen demokrati och debatterar fritt även i personvalsfrågor.

I den kommande avtalsrörelsen är höjda reallöner ett viktigt mål för Unionen. Däremot är inte garanterade löneökningar till alla en självklarhet. Tjänstemännen saknar individuella garantier i många av sina avtal.
– Vår grundsyn är att vi ska ha individuella och differentierade löner. Samtidigt ska en heltidslön ge varje individ ekonomisk självständighet.

Men du tycker inte att löneskillnaderna är för stora i samhället idag?
– Än så länge har vi inget beslut som uttrycker det på det sättet, men vi vill inte heller se att det skapas låglönedelar på våra avtalsområden som är betydligt lägre än idag.

När Martin Linder nu tar över ledningen för Unionens 600 000 medlemmar kan ha kvittera ut en lön på över 101 000 kronor i månaden. Det är mer än vad LO-basen har och ger efter skatt över 55 000 kronor på lönekontot varje månad.

Han har de senaste 15 åren arbetat heltid på fackliga uppdrag och började sin fackliga karriär som klubbordförande på AB Volvo. De senaste fyra åren har han haft posten som 2:e vice ordförande i Unionen.

Han efter träder Cecilia Fahlberg, som efter åtta år som ordförande avböjt omval.