NORRK÷PING 2015-09-17 Jobb om slutkˆrda l‰rare och L‰rarnas Riksfˆrbund. Foto Henrik Witt / TT

Allt handlar om att spara pengar i dag, enligt Mats Tinnervall och Marie Hellström. Foto Henrik Witt / TT

Lärarna på De Geergymnasiet i Norrköping är uppgivna. Trots en välvillig företagshälsovård som lär ut avslappning- och mindfulness-övningar, upplever de inte att arbetsmiljön blivit bättre. Tvärtom, utbrändhet och sjukskrivningar hör till vardagen. 

– Det första jag säger när det kommer en ny lärarkollega är: Du måste lära dig att slarva, säger Mats Tinnervall, gymnasielärare på De Geergymnasiet.

Han berättar att det finns arbetsgivare i Norrköpings kommun som uppmanar sina lärare att sänka ambitionsnivån, som menar att stressen beror på för hög ambitionsnivå. Enligt Mats Tinnervall är det tvärtom.
– Det är känslan av att alltid behöva slarva som är själva kärnan till stressen inom kåren, säger han.
– Att aldrig kunna ge det där extra. Eller att behöva se en elev, som har potential att klara betygen misslyckas, för att det inte finns tid – det är smärtsamt och bidrar till att många lärare bränner ut sig i sina försök att täcka upp för besparingar och nedskärningar, säger Marie Hellström.

Mats Tinnervall har snart arbetat som lärare i 30 år. Han säger att det är svårt att jämföra lärarnas arbetssituation då, med hur den ser ut i dag.
– På den tiden var det kul. Man kunde utveckla undervisning och pedagogik. Det finns det ingen tid till i dag. Så förutom stressen att knappt hinna med, känner man också stress gentemot eleverna som får lära sig gammal skåpmat, säger Mats Tinnervall.

Den största förändringen har enligt Mats Tinnervall och Marie Hellström skett de senaste fem åren. Tidigare skars det ner i en mer jämn takt. Men de senaste åren har det skett så stora försämringar. Besparingarna genomsyrar hela verksamheten, allt handlar om att spara pengar, säger Mats Tinnervall.

På De Geer hör utbrändhet och sjukskrivningar i dag till vardagen. Och många lärare har valt att börja arbeta deltid, eller att säga upp sig helt. Att stressen skulle ha minskat efter företagshälsovårdens insats fnyser Mats Tinnervall åt.
– Löjligt. Vi hade en uppföljning av deras kartläggning i aulan. Sedan var det inte så mycket mer med det, säger han.
– Vi fick lära oss avslappnings- och mindfullnessövningar. Ungefär som om det var det som var problemet. Vår oförmåga att slappna av, säger Marie Hellström.

Marie Hellström och Mats Tinnervall vågar inte tänka på vad som kommer hända om Arbetsmiljöverket inte sätter stopp för kommunens fortsatta besparingar.
– Det handlar inte bara om vår arbetsmiljö. Främst handlar det om barnen och deras framtid. Misslyckas vi med vårt uppdrag bidrar det till att fler elever inte kommer klara av gymnasiet, och det i förlängningar bidrar till arbetslöshet och ökade kostnader för samhället, säger Marie Hellström.