Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

veronic-webb

Veronica Nilsson är född i Halmstad och  har tidigare jobbat som utredare på TCO. Efter flera år inom Europafacket tar hon nu ett klev upp och har valts till vice generalsekreterare för organisationen som är en sammanslutning av fack som tillsammans organiserar 43 miljoner medlemmar.  Hennes uppdrag är att påverka EU:s arbetsmarknad.

Europafacket har tappat två miljoner medlemmar de senaste tre åren. Vad händer?
Det finns många orsaker. Den ekonomiska krisen har gjort det svårt för facken. Titta på Grekland till exempel. Där är det jättesvårt att förhandla fram kollektivavtal. För några år sedan fanns det endast fem kollektivavtal i hela Grekland och parternas förmåga att sluta avtal har helt förstörts.

Sen har en ökad arbetslöshet också gjort att facken i Europa tappat medlemmar.

Finns det även andra förklaringar till medlemsraset?
Vi har svårt att rekrytera nya medlemmar, särskilt unga. Dessutom åker många till ett annat land och jobbar där bara några månader. Då man är där så kort tid är man inte intresserad att gå med i facket.

Jag tror även att många också ser oss som gammalmodigt. Bilden är att vi företräder en vit medelålders man. Därför är det viktigt att vi får med fler unga och att de kan synas på till exempel den här kongressen och vara med att påverka.

Vad går bra för Europafacket då?
Det är inte den bäste perioden vi haft men vi har ändå lyckats med vissa frågor. EU:s investeringsplan (den så kallade Junckerplanen) till exempel. Den plan som EU-kommissionen presenterade är mindre omfattande än den som vi vill se men trots allt är den ett erkännande över att vi måste ha mer investeringar i Europa för att ta oss ur krisen. Vi har varit med att påverka det tänkandet.

I Junkerplanen är tanken att 315 miljarder euro ska vikas för investeringar under tre år. Nu har det gått ett år. Hur tycker du att Junkerplanen har gått?
Det är för lite pengar i planen. Det behövs mer investeringar men det är en början.

Mycket snack och lite verkstad sa LO:s ordförande om planen. Håller du med om det?
Absolut. I talet inför kongressen sa han vad vi ville höra men nu gäller det att han levererar det han säger.

Finns det fler saker som går Europafackets väg just nu?
Det ser ut som att EU inför en skatt på finansiella transaktioner, vilket vi krävt. Jag kan inte utesluta att vi också får ett socialt protokoll i EU. Dessutom pågår också en översyn av utstationeringsdirektivet. Vi vet inte vad översynen leder till men så länge vi fortsätter att kräva saker måste EU:s institutionerna reagera.

Vilken fråga är viktigast för dig att genomföra?
Att få ekonomin i Europa att funka. Utan tillväxt kan vi inte skapa jobb. Vi har fruktansvärt hög arbetslöshet.

Jo, men arbetslösheten sjunker i flera länder nu?
Ja, och Spanien framhålls som ett gott exempel av många nu. Det sägs att strukturreformerna har fungerat där och att krisen visserligen varit djup men nu vänder det. Men titta vad det är för nya jobb som skapas i Spanien – det är prekära jobb med taskiga arbetsvillkor och låga löner. Det är inte fast jobb. Den utvecklingen är jag orolig för. Vi måste få en tillväxt för att skapa bra jobb, fasta anställningar med trygga villkor.

Fotnot: Veronica Nilsson har valts till en av två vice generalsekreterare. Hon delar posten med tysken Peter Scherrer. Den som ska leda Europafackets operativa arbete blir italienaren Luca Visentini  som tagit över som ny generalsekreterare efter Bernadette Sègol. Som nu ordförande för Europafacket valdes belgaren Rudy De Leeuw. Nästa kongress hålls om fyra år.

FAKTA: Europafacket

Det gick valberedningens väg då Europafacket valde en ny ledning på kongressen i Paris. Ny generalsekreterare blir italienaren Luca Visentini som efterträder Bernadette Sègol. Han fick 95 procent av rösterna vilket var lika mycket som den tillträdande ordförande belgaren Rudy De Leeuw. Veronica Nilsson valdes till vice generalsekreterare och fick 96 procent av rösterna medan tysken Peter Scherrer fick 87 procent.

Europafacket (EFS) organiserar 90 fackföreningar i 39 länder i Europa. LO, TCO och Saco är några av medlemmarna. Tillsammans organisationer de 43 miljoner. Europafacket försöker påverka EU i arbetsmarknadsfrågor. Deras motpart på arbetsgivarsidan heter Business Europe.