LO tycker förslagen i regeringens budget är mycket bra medan Svenskt Näringsliv kallar budgeten ett misslyckande. LO vill dock se ännu mer av samma sak.

Förslagen är inte tillräckligt långgående enligt facket.

Arbetsgivarna anser att regeringens politik går åt fel och att resultatet inte blir fler jobb och att det blir svårt att få långtidsarbetslösa i jobb.
-Jag tror inte regeringen missar något viktigt område, men investeringarna borde vara betydligt större. Och det har visat sig att det finns ett behov av längre arbetsmarknadsutbildningar, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Han pekar på att arbetslösheten sjunker och för att nu får ordning på matchningen tänker han sig arbetsmarknadsutbildningar som är längre än 6 månader och att det ingår praktik i utbildningen för att snabbt få människor i jobb.

-Det är ju brist på undersköterskor. Tänk dig om det gick att läsa in en undersköterskeutbildning med bibehållen a-kassa då skulle det snabbt hända saker, säger LO:s ordförande.
Han vänder sig mot att regeringens och finansminister Magdalena Anderssons princip att alla reformer ska vara finansierade krona för krona.
-Det skulle vara välkommet om regeringen släppte på den principen och stimulerade ekonomin mera.
Arbetsgivarna har däremot svårt att hitta något positivt i budgeten. De anser att regeringen sviker dem som skapar jobb.
-Att höja kostnaderna för företagen i ett läge när den internationella konkurrensen blir allt tuffare slår också mot investeringar och utveckling här i Sverige. Att höja världens högsta skatt på löneökningar ännu mer ger inte ökade skatteintäkter eftersom människor väljer att jobba mindre, säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.
Hon anser dessutom att regeringens politik gör det svårare för unga, lågutbildade och människor från andra länder att komma in på arbetsmarknaden bland annat genom att minska på ROT-avdraget.
Carola Lemne oroar sig också för utvecklingen inom välfärdssektorn. Hon anser att regeringen reglerar sönder välfärden. Istället borde politikerna fokusera på höja kvaliteten, öka tillgängligheten och effektiviteten hos både privata och offentliga aktörer.
Göran Jacobsson