DO Agneta Broberg. Foto: Maja Suslin

 

DO har lagt ner den särskilda enhet som granskar hur arbetsgivarna genomför lönekartläggningar och sagt upp flera specialister. Tillsynen kommer att minska, hävdar facket.

DO Agneta Broberg medger att så blir fallet i år.

– Men avsikten är att öka antalet i framtiden, säger hon.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tidigare fått kraftig kritik för sitt sätt att sköta tillsynen av arbetsgivarnas lönekartläggningar och jämställdhetsplaner. I april 2012 bildades den särskilda granskningsenheten som ett svar på kritiken. Den har nu lagts ner.

Specialisterna på avdelningen, tre personer, har sagts upp, medan juristerna, fyra personer, har flyttats över till ett par rättsenheter.

Sedan i somras sköts tillsynen av enbart jurister som ska utföra uppgiften tillsammans med sitt ordinarie arbete.

Flera källor som Arbetet talat med på myndigheten säger att antalet granskningar kommer att minska. Samma bedömning gör facken på myndigheten.

– Det är inte syftet med omställningen. År 2015 kommer antalet minska något beroende på vad vi gått igenom, men avsikten är att redan 2016 öka antalet objekt, säger DO Agneta Broberg.

Hon säger att man utvecklat tillsynsverktyget mot en mer juridisk tillsyn än tidigare. Det innebär att man inte längre ger råd i samband med tillsynen.

– Denna typ av granskning är mindre resurskrävande, säger hon.

Blir tillsynen grundare?

– Nej, men mer juridiskt stringent.

Agneta Broberg förklarar att nedläggningen av enheten är en del i en större omställning av ekonomiska skäl. DO har sagt upp sju personer och genomfört andra åtgärder för att minska sina kostnader.

Omorganisationen är förhandlad med facken. ST och olika Sacoförbund organiserar personalen.

När myndigheten sjösatte sina planer på att lägga ner gransknings­enheten gick det mycket fort. Den 5 maj fick facken information. En dryg månad senare var förhandlingarna om ny organisation och uppsägningar genomförda.

– Det var naturligtvis tufft när de uppsagda fick beskedet just före sommaren. Jag förstår om de blev ledsna och arga, säger Per Holfve, ST-avdelningens förhandlare.

Organisationsförändringen behövdes, är fackens bedömning. Där­emot tror man att granskningarna av arbetsgivarnas lönekartläggningar och jämställdhetsplaner förmodligen blir färre.

– Tanken är att vi inte ska göra lika många granskningar, men den tillsyn vi gör ska ha lika stor eller större effekt.

– Tidigare hade vi mer granskningar av stora volymer. Framöver kommer det nog att bli planerade granskningar av vissa branscher utifrån var tillsynen behövs.

Uppsägningarna ska minska DO:s kostnader. På IT-verksamheten har två personer sagts upp. Samtidigt outsourcas IT-arbetet, och det är en ren fördyrning.

– För att få en modern och tekniskt säker IT-miljö är vi tvungna att göra denna stora investering och det blir dyrare. Redan när DO bildades för fyra år sedan borde vi ha investerat i det system som behövs för den större myndigheten, säger DO Agneta Broberg.

Facken är inte nöjda med hur budgetarbetet har skötts. I samband med försommarens förhandlingar har de begärt bättre insyn.

– Vi har haft ett ansträngt budgetläge. Det vill vi inte vara med om igen, säger ST:s Per Hofvre.

Arbetet visade för tre år sedan hur granskningen av lönekartläggningar hade havererat när DO bildades. Under tre och ett halvt år genomfördes inte en enda. – Ingenting har haft så stor betydelse för kvinnolönerna i Sverige som lönekartläggningar, sa tidiga­re JämO Lena Svenaeus då.

 

LÄS OCKSÅ

• Från miljongranskning till nollgranskning
– Arbetets granskning från 2012 visade att när JämO gick upp i DO försvann också kollen på lönekartläggningarna.

Färre ­granskas

Sedan somma­ren 2012 har DO ökat gransk­ningen av löne­kart­lägg­ningar och handlingsplaner för jämställda löner. Hösten 2012 gjordes 8 granskningar. Året därpå nådde volymen sin topp och har därefter fallit:

2013: 435 st

2014: 224 st

2015: 103 st (redovisade hittills)