Rikspolischef Dan Eliasson presenterade i januari den nya polismyndigheten som trädde i kraft vid årsskiftet. 23 självständiga polismyndigheter blev en för att komma närmare medborgarna och bedriva en enhetlig polisverksamhet i hela landet. Foto: Janerik Henriksson

Rikspolischef Dan Eliasson presenterade i januari den nya polismyndigheten som trädde i kraft vid årsskiftet. 23 självständiga polismyndigheter blev en för att komma närmare medborgarna och bedriva en enhetlig polisverksamhet i hela landet. Foto: Janerik Henriksson

Polisfacket kräver 10 miljoner kronor av staten för brott mot medbestämmandelagen – Polismyndigheten förhandlade inte om polisernas placering i den nya organisationen.

Det skriver Polisförbundets medlemstidning Polistidningen. Den nya Polismyndigheten bildades 1 januari genom sammanslagningen av 21 lokala polisdistrikt.

Enligt facket var den första inplaceringen av folk i den nya organisationen preliminär och sedan skulle fack och arbetsgivare förhandla om vilka tjänster de olika poliserna skulle ha. Så har inte skett.

LO-TCO Rättsskydd driver målet i Arbetsdomstolen, och i sin stämningsansökan skriver rättsskyddet: ”Istället har man låtit den preliminära inplaceringen bli gällande och därefter beslutat om ett stort antal enskilda omplaceringar. Resultatet är en organisation i kaos.”