Med löfte om en ny lag mot missbruk av visstidsanställningar och beskedet att Trafikverket blir först med att använda upphandlingar för att ge jobb och praktik åt långtidsarbetslösa öppnade statsminister Stefan Löfven riksdagens arbetsår.

Statsministerns regeringsförklaring handlar om regeringens politik den närmaste tiden. Satsningen på jobb är en del av regeringens politik, som också tar upp förverkligandet av vallöftena om en ungdomsgaranti och att fas 3 ska avskaffas.

Stefan Löfven tog upp alla delar i regeringens politik, där det ingår både skydd mot den ryska aggressionen och barns framtid.

På arbetsmarknadens område handlade det mest om jobb. Stefan Löfven talade om Sveriges nya jobbagenda, som består av framtidsinvesteringar, aktiv näringspolitik samt en satsning på matchning och kompetens.

Investeringarna för framtid handlar bland annat om att bygga lägenheter, underhåll av vägar och järnvägar samt investeringar i ny infrastruktur. Och det handlar också om en ny forskningsproposition och satsning på miljö- och klimatteknik.

Näringspolitiken ska bland annat ta upp stöd till innovativa företag och forskning kopplad till industrin. Skogen ska bidra till fler jobb och Sverige ska satsa på natur- och ekoturism. Exporten ska underlättas och regeringen tänker jobba för en fri och rättvis världshandel. Dessutom strävar regeringen efter att handelsavtalet mellan USA och EU inte ska äventyra löntagarnas intressen och respektera demokratiskt fattade beslut.

Regeringens arbete för matchning och kompetens tar upp ett nytt kunskapslyft, studier för fler på bland annat yrkeshögskola, högskola och komvux. 2017 har alla vuxna rätt att skaffa sig gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Dessutom ska unga inom 90 dagar vara i jobb eller studier. Fas 3 ska bort. Och långtidsarbetslösa ska kunna studera med bibehållet aktivitetsstöd. Dessutom ska lönestödet utökas och fler få anställning hos Samhall.

Trafikverket blir den första myndighet som ska använda upphandlingar för att ge jobb och praktik åt långtidsarbetslösa.

Stefan Löfven talade också om kraftfulla åtgärder mot de växande sjuktalen och att en ny arbetsmiljöstrategi ska tas fram. Dessutom ska den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort.

I regeringsförklaringen tog statsministern även upp att det ska lättare att komma med i a-kassan. Dessutom ska regeringen ta fram ett förslag till lag som stoppar missbruket av visstidsanställningar.