Såväl Teknikföretagens Anders Weihe som IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä ser en möjlighet att göra las förhandlingsbar. Foto: Bertil Ericson, Christine Olsson

De kraschade förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ­turordningsregler underlättar de förhandlingar som IF Metall och ­Handels för med sina motparter om liknande frågor. Resultatet kan bli en rejäl ­omstöpning av både las, omställning och visstidsanställningar.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe säger att det förmodligen blir enklare nu – inte minst för att risken för att två olika nya regelsystem kolliderar inte längre finns.

IF Metalls avtalssekreterare Veli–Pekka Säikkälä tror också att det blir lättare nu – av det enkla skälet att deras motparter nu kommer att ha tid att träffas.

Det handlar om diskussioner som förs mellan arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen och LO-förbunden IF Metall och Handels. Det handlar om las, omställning, visstid, inhyrning och kompetensutveckling.

– Vi är osäkra på en fråga och det är om det finns acceptans bland andra för våra förhandlingar och det tänkta förhandlingsresultatet, säger Anders Weihe.

Han tänker sig att både fack och arbetsgivare nu måste förankra både diskussionerna och de förändringar de kan leda till. Och han tror att den förankringen är särskilt viktig för Handels och IF Metall.

Anders Weihe förklarar att arbetsgivarna vill att hela lagen om anställningsskydd ska vara förhandlingsbar.

Ett direkt svar från IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä är:

– Om våra medlemmar blir tryggare så är jag beredd att gå med på att göra delar eller hela las förhandlingsbar.

Båda två pratar om att det nästan råder tankeförbud när det gäller las. Frågan är så känslig och den som föreslår någon förändring riskerar att få kraftig kritik.

– Nu testar vi att diskutera de här frågorna i en mindre konstellation för att det är enklare, men för att genomföra förändringar behövs en större bredd och ändringar som gäller alla – inte bara oss och Teknikföretagen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Han vet inte vilken acceptans det finns för omfattande förändringar. Det får visa sig när diskussionerna med Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Svensk Handel lett till något konkret resultat.

Veli-Pekka Säikkälä tänker sig att fack och arbetsgivare ska komma överens och att man sedan vänder sig till lagstiftarna med ett paket av förändringar. För att det ska fungera att göra så stora förändringar krävs det en bred uppbackning från fack och arbetsgivarorganisationer.

Paketet till politikerna skulle då omfatta förändringar av las, omställning, kompetensutveckling, visstid och inhyrning.

Göran Jacobsson

Bakgrund

I slutet på förra veckan satte Svenskt Näringsliv stopp för förhandlingarna med PTK om nya turordningsregler och kompetensutveckling.

PTK var splittrat. Akademikerfacken sa nej till förslaget från arbetsgivarna medan Unionen var berett att fortsätta diskussionen om nya regler.

Arbetet erfar att det var omsorg om Industriavtalet som gjorde att arbetsgivarna avslutade förhandlingarna. Arbetsgivarnas farhåga var att motsättningarna mellan tjänstemännen i PTK kunde sprida sig och hota Industriavtalet.