Allt fler asylsökande innebär hårdare press på Migrationsverkets personal. Foto: Maja Suslin

Allt fler asylsökande innebär hårdare press på Migrationsverkets personal. Foto: Maja Suslin

Den ökande flyktingströmmen pressar både de asylsökande och personalen på landets asylboenden. Antalet incidenter som Migrationsverkets personal rapporterar har nästan fördubblats i år.

Vid augusti månads slut hade personalen skrivit 1021 incidentrapporter om hot och våld, skadegörelse eller självmordsförsök.

– Vi kan aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för hot och våld, säger Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon i ett pressmeddelande.

Hon efterlyser mer stöd till Migrationsverket i en tid då vi ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Annars äventyras det breda folkliga stöd vi har för att ta vårt ansvar för flyktingkatastrofer, enligt Britta Lejon.

För personalen som arbetar med de asylsökande behövs utbildningsinsatser i att bemöta hot och våld. Regeringen bör ge Migrationsverket i uppdrag att starta sådan utbildning, säger Brita Lejon.

Fackförbundet ST är det största facket på Migrationsverket.