Kärnbränsle fraktades till Norrköping på ett ryskt fartyg där besättningen inte fått lön på tre månader. Transportstyrelsen belade fartyget med nyttjandeförbud.

– Vi hade precis haft en terroristövning och jag tyckte att det fanns anledning att kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten efter den här inspektionen, säger Tomas Åström, på Transportstyrelsens tillsynsenhet.

På eftermiddagen den 17 augusti la det ryskägda fartyget m/v Zamoskorechye till i hamnen i Norrköping. Ombord fanns två specialcontainrar med kärnbränsle (uranhexafluorid). I vanliga fall lossas sådana containrar omedelbart. Denna gång fick lastningen vänta till dagen efter eftersom Transportstyrelsen belade fartyget med nyttjandeförbud.

Efter ett tips gjorde myndigheten en inspektion. Det visade sig att den ryska besättningen på 13 man inte fått någon lön sedan de började sitt arbetspass den 7 maj i år. Det är ett brott mot FN-organet ILO:s konvention som reglerar arbetsvillkoren på sjön.

Transportstyrelsens bedömning är att det inte fanns någon omedelbar säkerhetsfara i samband med transporten. Efteråt kontaktade dock Tomas Åström Strålsäkerhetsmyndigheten eftersom han var orolig för att uteblivna löner kunde påverka säkerheten. En risk är att en besättning som inte får ut sin lön blir lättare att muta.

– Det är klart att säkerheten kan påverkas om besättningen inte får lön på två, tre månader. Det här ärendet kommer att vägas in då vi senare gör bedömning om att ge tillstånd för kärnteknisk verksamhet, säger Helmuth Zika på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kärnbränsletransporter omgärdas av rigorösa säkerhetsregler. Till exempel får inte de specialbyggda containrarna ställas upp i hamnen utan måste av säkerhetsskäl omedelbart lastas på en långtradare. Långtradartransporten sker sedan dolt och övervakas noga.

I det här fallet transporterades kärnbränslet till Westinghouse i Västerås som bland annat tillverkar bränsleelement som säljs till kärnkraftverk över hela världen. Zamoskorechye ägs av det ryska rederiet Northern Shipping Company, men seglar under maltesisk flagg. Rederiet var skyldigt besättningen över 900 000 kronor i utebliven lön.

– Enligt de uppgifter jag har fått har det ryska rederiet ekonomiska problem, säger Håkan André., ombudsman på Seko.

Han besökte fartyget och tre dagar efter att Zamoskorechye lagt till i Norrköping meddelar kaptenen att rederiet betalt lönerna till besättningen.

Hur påverkas säkerheten av att besättningen inte fått ut sin lön under tre månader?

– Du får dra dina egna slutsatser, säger Håkan André. Jag bryr mig oftast inte om vad båtarna fraktar men jag reagerar när det är kärnbränsle och en besättning som inte fått lön. Den har typen av transporter har en mycket hög säkerhetsklassificering.

Arbetet har sökt Westinghouse för en kommentar.