Anders Weihe. Foto: Henrik Montgomery

Trots att de mycket känsliga förhandlingarna om ett omställningsavtal har återupptagits väljer Anders Weihe att göra ett mycket tufft utspel:
– Las måste reformeras i grunden.

I förhandlingarna diskuterar parterna ett avtal som skulle innebära att kompetens fick mycket större betydelse vid urvalet av vem som får stanna kvar vid arbetsbrist. De gamla turordningsreglerna – sist in, först ut ­– skulle ersättas av detta och ett större mandat för arbetsgivaren att styra personalsammansättningen.

I utbyte skulle PTK få pengar till en kompetensstiftelse motsvarande 0,3 procent av lönesumman.

Anders Weihe vill gå mycket längre.

– Företagen måste kunna hitta en konkurrenskraftig bemanning vid nedskärningar. På tjänstemannasidan måste man kunna anställa och säga upp samtidigt.

Han exemplifierar med hur teknikskiften påverkar civilingenjörernas kompetens. Dessa skiften sker så extremt snabbt att ingenjörer med äldre kunskaper inte har möjlighet att hänga med via normal kompetensutveckling när deras ordinarie jobb gäller en äldre teknikversion.

Vid sådana tillfällen ska företagen både kunna säga upp personal och anställa samtidigt.

– Det låter grymt, säger Anders Weihe men hänvisar till konkurrenskraften.

Han gjorde sitt utspel vid en pressträff på LO Mediehus. Enligt Weihe är las konstruerad utifrån historiska förhållanden som inte gäller längre.

När lagarna kom på 1970-talet var det ett skydd mot äldre arbetskraft, som ofta fick ta stryk när företagen gjorde nedskärningar. Metall krävde lagstiftning sedan förbundet inte kommit fram på förhandlingsvägen.

Numera finns andra stora problem, som ungdomsarbetslösheten och nyanländas svårigheter på arbetsmarknaden, konstaterade Weihe och lät nästa bomb brisera:

Han vill i grunden göra om reglerna för uppsägning på grund av personliga skäl och begreppet saklig grund i las.

– Det största problemet är hur vi ska underlätta anställningar när företagen tycker att risken är för hög. Vad händer om den nyanställda personen inte fungerar som vi har tänkt oss?

I nästa vecka fortsätter samtalen mellan IF Metall, Handels och några arbetsgivarorganisationer, bland annat Teknikföretagen, om ändrade lasregler. På detta område ville Anders Weihe inte avslöja i vilken riktning samtalen går.

– Det råder skilda förhållanden på tjänstemannasidan respektive arbetarsidan. Därför kan de ha delvis skilda regler med olika konstruktioner.

Ambitionen är att dessa förhandlingar ska vara klara innan avtalsrörelsen drar igång på allvar.