– När vi har gått igenom den forskning som finns och radat upp resultaten bredvid varandra blir sambanden tydliga, konstaterar han.

Han hoppas att arbetsgivare och chefer tar till sig forskningsresultaten för att arbeta förebyggande.

Skiftarbete, buller, låg kontroll över arbetet och exponering för joniserande strålning är faktorer som enligt forskningen bevisats öka risken för stroke. För hjärtsjukdom gäller samma faktorer utom strålningen, och därtill flera andra som därtill nattarbete, svagt stöd på jobbet, osäker anställning, upplevda orättvisor på arbetsplatsen och långa arbetsveckor.

Sammanställningen är en litteraturöversikt där forskarna tagit med studier från hela världen där frågeställningen har betraktats som relevant för svenska förhållanden. Töres Theorell konstaterar att samtidigt som vissa fakta blir extra tydliga när flera studier visar på samma sak så väcks tanken om hur mycket mer ett ökat samarbete i forskarvärlden skulle kunna ge.

– Ja, det är något vi skulle vilja uppmuntra till – att forskarna samarbetar mer med varandra. Får man ännu större studier så blir resultaten också bättre.

Ett exempel där detta har gjorts är en europeisk studie på samma område där man nyligen konstaterat ett tydligt samband mellan långa arbetsdagar och risken för stroke. Där har flera olika europeiska studier som redan var på gång anpassats till varandra och gett ett stort underlag.

Saknas något mer i forskningen idag?

– Vi skulle behöva mer forskning kring tiden, det är fortfarande ganska oklart hur länge man behöver utsättas för de olika faktorerna för att utveckla sjukdom. Och även kring hur olika riskfaktorer samverkar med varandra, säger Töres Theorell.

Ladda ner undersökningen (pdf).