De indiska fackförbunden organiserar allt fler från den informella sektorn såsom sopsorterare, gatuförsäljare eller hushållerskor. Deras arbete har ofta fokus på hälsa, utbildning och boende, då försörjning är första steget till en dräglig tillvaro.

I Indien jobbar mer än 70 procent av befolkningen i informella sektorer såsom hushållsarbete, jordbruk, byggnadsjobb eller rörlig gatuförsäljning. Dessa jobb är tillfälliga och svåra att organisera, men under de senaste åren har nya fackförbund bildats för att driva informella arbetares rättigheter.

– Vi kan inte besöka deras arbetsplatser, utan rör oss i slumområden där våra medlemmar bor och hjälper till med alla möjliga saker, säger Swapan Mukherjee som är generalsekreterare för All India Central Council of Trade Union.

Sophanterarnas fack All India Kabadi Mazdoor Mahasangh är knutet till förbundet och även deras arbete har ett stort fokus på hälsa och utbildning. De ordnar möten och kurser och hjälper till vid myndighetskontakter. Deras arbete liknar på många sätt socialt arbete som tusentals ideella organisationer sysslar med i Indien.

– Ideella organisationer har kortsiktiga projekt med en egen agenda, men ett fackförbund jobbar långsiktigt, säger Shashi Bhushan som är förbundsordförande för All India Kabadi Mazdoor Mahasangh.
Majoriteten i den informella sektorn är migrantarbetare som har flyttat till en av Indiens metropoler i jakten på försörjning. Det har inte tillgång till socialskydd, lever under usla förhållanden och talar kanske inte samma språk som omgivningen.

– Tillväxten ökar och ekonomin växer i Indien, men längst ner märks ingen skillnad, säger Amarjeet Kaur som är nationell sekreterare på förbundet All India Trade Union Congress.

Det informella arbetet ökar, då produktionen utlokaliseras och flyttar från fabriker till hemmen, där indiska cigaretter och smycken allt oftare tillverkas. Amarjeet Kaur är orolig över utvecklingen som försvårar det fackliga arbetet.

– Regler och lagar undviks genom att arbete blir informellt, säger hon.

Julia Wiræus

Fack i Indien

Starka politiska kopplingar Indiska fackförbund har historiskt varit knutna till politiska partier. All India Trade Union Congress startades år 1920 och är den allra äldsta fackliga centralorganisationen i Indien. Den har tidigare haft nära kopplingar till kommunistpartiet, medan Indiens största fackliga centralförbund Bharatiya Mazdoor Sangh har haft kopplingar till det hindunationalistiska BJP. All India Kabadi Mazdoor Mahasangh har omkring 20 000 medlemmar i sju av Indiens delstater. Minimilönen i Indien varier mellan delstater, men i New Delhi är den omkring 1135 kronor i månaden.