Reza Forghani informerade sina arbetskamrater om avskedandet i början av juli. Foto: Bertil Ericson

Reza Forghani informerade sina arbetskamrater om avskedandet i början av juli. Foto: Bertil Ericson

Det är ovanligt att någon avskedas på grund av illojalitet. Det tillhör heller inte vanligheterna att skyddsombud och fackligt förtroendevalda avskedas.

– Det är inte säkert att Tingvalla-Bro verkligen är en fackförening, säger Dan Holke, jurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Maja Suslin

–Anklagelsen om illojalitet är udda och långsökt, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd. Foto: Maja Suslin

Det säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd. Det handlar om att Arriva avskedat Reza Forghani, huvudskyddsombud och facklig förtroendeman på Råstagaraget i Sundbyberg. Företaget hävdar att han varit illojal och uppmanat sina arbetskamrater att skriva falska rapporter om cheferna på arbetsplatsen.

– Anklagelsen är udda och långsökt. Varför han skulle göra något sådant, undrar jag. Och frågan är om företaget kan bevisa det. Det är en annan sak om någon är missnöjd och Reza Forghani uppmanat den personen att skriva ner sitt missnöje, säger Dan Holke.

Reza Forghani har undrat om avskedandet har något samband med att arbetsgivaren fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket nyligen. Det handlar om att cheferna på garaget är dåliga på att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Konflikten har pågått länge. I våras förlorade Kommunal ett mål i Arbetsdomstolen mot Arriva, om att Arriva begått en föreningsrättskränkning när företaget uppmanat Kommunal att avsätta Reza Forghani. AD konstaterar att Arriva ville ha bort Reza Forghani, men då företaget bara presenterat sin åsikt och inte gjort något var det ingen föreningsrättskränkning enligt domstolen.

Dan Holke berättar att avsked på grund av illojalitet ofta handlar om att en anställd bedrivit konkurrerande verksamhet. Exempelvis en byggnadsarbetare som skaffar egna verktyg och konkurrerar med sin arbetsgivare.

De vanligaste skälen till avsked är brottsliga handlingar, som till exempel att en anställd stulit något på sin arbetsplats eller hot och våld på en arbetsplats.

Enligt Dan Holke kan en arbetsgivare dessutom tänkas avskeda istället för att säga upp för att spara pengar. En avskedad skiljs omedelbart från sin anställning medan en uppsagd har rätt till lön under uppsägningstiden.

Om avskedet av Reza Forghani går till Arbetsdomstolen kan flera saker hända. Om arbetsgivaren vinner blir han av med sitt jobb. Om facket och Reza Forghani vinner så får han tillbaka sitt jobb, ersättning för den lön som han inte fått sedan han avskedades och ett allmänt skadestånd.

I ett sådant läge är det inte ovanligt att en arbetsgivare köper ut den anställda och kostnaderna för det finns beskrivna i las – lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarens kostnad styrs av den anställdes anställningstid. Högsta beloppet, 32 månadslöner, får den som haft jobbet mer än 10 år.

– Arbetsdomstolen har dock aldrig prövat om det går att köpa ut en facklig förtroendevald efter en föreningsrättskränkning, säger Dan Holke.

Han hänvisar till medbestämmandelagen, som säger att ett föreningsrättskränkande avsked är ogiltigt och det är arbetsgivarens möjlighet att köpa ut en anställd i en sådan situation som AD inte prövat.

– Om det visar sig att företaget bara har hittat på sina anklagelser är det här ett sätt att skrämmas och statuera exempel för att tysta en aktiv talesperson för de anställda. Och det är i så fall oerhört allvarligt, säger Dan Holke.

– Arrivas anbud låg långt under konkurrenternas. Det innebär att det finns ett behov av besparingar och det går ut över de anställda, tillägger Dan Holke.
Arbetet har bett Svenskt Näringsliv om en kommentar till avskedandet, men arbetsgivarnas organisation vill inte ge någon kommentar.