Kostnaderna för hyrsjuksköterskor har skenat i Västra Götalandsregionen. Nu sätter regionen stopp. I framtiden kommer bemanningsanställda bara att anlitas i undantagsfall.

Under 2014 köpte Västra Götalandsregionens sjukhus och närsjukvård hyrsjuksköterskor för över 71 miljoner kronor.

Nu har koncernledningen för hälso- och sjukvård beslutat att dra i bromsen. Från och med den 1 oktober får sjukhusen och närsjukvården inte längre anlita hyrsjuksköterskor.Tanken är att vården på sikt ska vara helt oberoende av bemanningsföretag, skriver tidningen Vårdfokus.

– Landstingen har tillsammans med SKL som mål att halvera kostnaderna för inhyrd personal till 2016. Kostnaderna för bemanningssjukköterskor har ökat stort i Sverige. Att få till mer fastanställda är viktigt för kontinuiteten och kvaliteten i sjukvården, säger Lena Kullander, tillförordnad personaldirektör i Västra Götalandsregionen till tidningen Vårdfokus.