Regeringen siktar på att dess integrationsstrategi ska leda till jobb eller studier inom två år för nyanlända. Moderaterna är kritiska.

ELISABETH SVANTESSON– Man presenterar gammal skåpmat på ganska skissartat sätt. De har inte omprövat sin politik, säger Moderaternas Elisabeth Svantesson.

Hon saknar förslag för att öka drivkraften att försörja sig själv, till exempel högre krav på egen försörjning innan man får ta anhöriga till Sverige och utbildningsplikt för lågutbildade. Svantesson saknar också förslag för fler jobb, till exempel RUT-jobb.