Jonna-200x124pxTidningen Arbetets kulturredaktör diskuterar det minskade läsandet i Sverige med en namnkunnig panel i Almedalen i dag torsdag.

Läsförståelsen sjunker i Sverige. Det är en närmast unik utveckling för ett EU-land. Den senaste Pisa-undersökningen, som gjordes 2012, visade att svenska 15-åringars läsförståelse är sämre än genomsnittet i OECD. Andelen elever som inte förstår vad de läser är uppe i 18 procent. Men mätningen har även en genusaspekt: Bland pojkar är det nästan en fjärdedel som inte förstår vad de läser. Läsvanorna har framför allt förändrats i familjer där föräldrarna bara har grundskoleutbildning eller kortare yrkesutbildningar. De socioekonomiska faktorerna spelar allt större roll för hur bra man är på att läsa.

Även bland den vuxna befolkningen märks samma negativa utveckling. Knappt hälften av de manliga LO-medlemmarna har läst en bok det senaste året. Vad gör det med ett samhälle att läsningen och läsförståelsen minskar? Och hur kan trenden vändas?

 

Moderator: Jonna Sima, Arbetet

Medverkande:

Tobias Lundin Gerdås, opinionsbildningsansvarig, LO

Daniel Suhonen, författare och debattör, Tankesmedjan Katalys

Susanna Lundell, Chefredaktör, Kommunalarbetaren

Plats: Kommunals tält, Hamnplan

Cramérgatan, H324

Torsdag 2/7, 13.00-13.45