Svenskt Näringsliv startar en ny sajt med nyheter och opinionsbildande artiklar från en rad samhällsdebattörer och journalister om den kommande avtalsrörelsen.

Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra avtalsrörelse enligt Svenskt Näringsliv.

– Förr sköttes avtalsrörelsen i slutna rum. I dag pågår den i allra högsta grad i offentligheten, på nätet och i sociala medier, säger Anders Edholm, avdelningschef för strategisk kommunikation.

I veckans arbetsmarknadsnytt.se, som den nya sajten heter, finns bland annat en intervju med tidigare finansministern Anders Borg, som inte helt oväntat säger att det är ”riskfyllt om lönerna går upp”.

– Reallönernas utveckling är helt avhängiga produktivitetsutvecklingen. Den stora utmaningen för Sverige är att vi under lång tid har haft en produktivitetsutveckling som legat på mellan 2 och 2,5 procent. Nu, under de senaste fem till sex åren, har den legat på mellan 0,5 och 1 procent. Om produktiviteten fortsätter att vara så här svag kommer det finnas väsentligt mindre utrymme för löneökningar.

Här finns också en artikel där sex företrädare för arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel, Industriarbetsgivarna, Transportföretagen, Almega, Sveriges Byggindustrier och Teknikföretagen hävdar att fackets krav hotar svensk konkurrenskraft, och slår fast att inflationsmålet inte kan vara grunden för avtalsrörelsen.