Jämställdhet kan leda till en bättre arbetsmiljö för alla på en arbetsplats, anser över hälften av de tillfrågade i en ny enkätundersökning som Sifo gjort på uppdrag Arbetsmiljöverket.

Totalt svarade 1 865 förvärvsarbetande i samtliga åldersgrupper, på Arbetsmiljöverkets frågor mellan 17 och 22 juni i år. Fler kvinnor än män blir sjuka och tvingas avsluta sitt arbete i förtid, men tre av fyra tillfrågade i undersökningen tror att kvinnor skulle vilja arbeta längre om de orkade, det vill säga om de hade en bättre arbetsmiljö.

Under tre år har Arbetsmiljöverket haft regeringens uppdrag att genomföra särskilda insatser för att kartlägga kvinnors arbetsmiljö och förebygga att de slås ut från arbetslivet på grund av en dålig arbetsmiljö.

Jämställda arbetsmiljöer är också ämnet för Arbetsmiljöverkets seminarium i Almedalen 29 juni. Tanken är att berörda ministrar, samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbunden ska debattera hur nästa steg i myndighetens arbete för en jämställd arbetsmiljö ska se ut.