Det råder en global brist på sjuksköterskor. Att tidigare fattiga länder gör stora uppryckningarna inom vården är en förklaring.

 Det är inte bara i Storbritannien och Sverige de är för få. Sjuksköterska är i dag ett globalt bristyrke.

Det brittiska sjuksköterskefacket The Royal College of Nursing varnar för att landets tuffa migrationslagar kommer att leda till ett vårdkaos.

Kring 30 000 utländska sjuksköterskor måste lämna Storbritannien på grund av att regeringen infört ett inkomstkrav för arbetare som kommer utanför EU, skriver fackförbundet i en arbetsmarknadsrapport som presenterades under deras kongress som pågår just nu.

De som tvingas lämna Storbritannien har dock stora möjligheter att få jobb i andra länder.

Den globala sjuksköterskebristen beror på att vården byggs ut i stora delar av världen; Mellanöstern, Södraasien, Indien och Kina till exempel.

Samtidigt som dragkampen om arbetskraft hårdnar har en åldrande befolkning i Väst lett till ett ökat vårdbehov.

Bristen på personal har gjort att många länder ser sig om efter utländsk arbetskraft.

Japan är ett exempel. De har deklarerat att de ska göra allt mer för att rekrytera utländska sjuksköterskor. Kring 2025 kommer landet behöva ytterligare en miljon för att klara sina behov.

Även Australien och Indien är i skriande behov. I Indien saknades det exempelvis 2,4 miljoner sjuksköterskor 2012, enligt som Världsbanken. I EU är bedömningen att det kommer att saknas 600 000 år 2020.

Samtidigt som efterfrågan på sjuksköterskor ökat har inte det inte skapats tillräckligt många utbildningsplatser.

Det har, enligt The Royal College of Nursing, lett till att allt fler bemanningsföretag växt fram vilket ökat vårdkostnaderna.